Елица Лингорски

Експерт комуникации/Координатор проекти

Елица Лингорски е възпитаник на проф. Красимир Джидров, Национална Художествена Академия (специалност керамика) и е алумна на „Колеж за изкуства Челси“ (Chelsea College of Art: University of the Arts London). Завършва с отличие (BA with honours) „Обществено изкуство и дизайн“ със специализация в областта на социалното включване на уязвими общности и деца. Работата си започва като ръководител на арт занимални в училищата в община Излингтън. През годините се включва в различни проекти, които прилагат програми за арт терапия и себеизява на различни групи и общности. През 2002 г. завършва курс по основи на професионалния маркетинг в Института по маркетинг в Лондон (Chartered Institute of Marketing).

Елица има над 20 г. опит в областта на комуникациите, маркетинга, графичния дизайн, печатните медии и рекламата. Изпълнявала е ръководни длъжности, като мениджър продажби, маркетинг мениджър и главен мениджър на фирма за дигитален печат. Ръководила е представителството за България на нидерландския производител на дигитални многотиражни принтери Océ (понастоящем Canon Production Printing), за което получава отличието „Дистрибутор на годината“ през 2005 г. В лондонския офис на BA Media е отговаряла за високопрофилни клиенти, като списание Vogue, British Airways, Музея по дизайн в Лондон, Британската библиотека, Deutsche Bank, Лондонската международна борса за финансови фючърси (LIFFE ), Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) и др. 

През 2011 г. Елица се включва в обществените каузи и благотворителните проекти на Международен женски клуб — София, за което, заедно с членовете на управителния съвет на клуба, получава отличието на сп. Grazia „Жена на годината”. Била е и доброволец в социализиращите групи за деца, лишени от родителска грижа на възраст 1-3 г. във фондация „За нашите деца”. Автор е на фотографска изложба „В гетото и навън”, посветена на децата, отглеждани в институции.

В НХЦ Елица отговаря за управление на съдържанието във всички комуникационни канали, както и за организиране и координиране на национални и международни конференции и семинари, и месечни дискусионни срещи. Участвала е в проекти по концепция, дизайн и координиране на дейности по създаване на учебна програма за деца 12-15 г. по превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация, съдържаща учебно ръководство, онлайн помагало, мобилно приложение и детска информационна книжка. Изпълнявала е и ролите на координатор на Коалиция „Детство 2025” и изследовател в проекта „Деинституционализация – Случаят България” 3.

Елица е специализирала уеб дизайн и дигитален маркетинг в Софтуерния университет в София. През 2019 г. преминава успешно курса на университета Стратклайд в Глазгоу „Осигуряване на подходящи грижи за всички деца: Прилагане на Насоките на ООН за алтернативна грижа за деца”, а също и модулите „Развитие на умения за прилагане на PAR за млади лидери” (Youth-led Arts-based Participatory Action Research for Wellbeing and Social Change) на Childhub Academy през 2021 г., „Развитие на капацитет по детски права” на Child to Child и фондация „Оук”, както и обучение в подхода АМБИТ (адаптивен, основан на ментализация подход) за местни фасилитатори на Национален център за деца и семейства „Анна Фройд” в Лондон през 2020 г. След успешно завършване на обучение по медиация през 2023г. при Сдружение „Алтернатива за решаване на спорове”, е успешно вписана в регистъра на Министерството на правосъдието под номер 20230606001.

Понастоящем Елица се обучава в магистърската програма на НБУ „Психосоциални интервенции с деца и семейства”.

Елица владее отлично английски и немски език.

Campus Address
1142 София, ул. Хан Крум 38А
Stay in Touch
Translate »