Анализ на медийното съдържание, свързано с деинституционализацията

Изследването има за цел да проследи медийната комуникация по темата деинституционализация в двете й направления – създаване на услуги в общността и закриване на домовете. Анализът генерира знания и прави опит да отговори на серия от въпроси, като това колко се „пише” за деинституционализацията (количествено измерение на публикуваното и излъченото в медиите), каква е редакционната…

Вижте още