Състоя се работна конференция по въвеждането на инструмента за интегрирана оценка на деца в риск от отпадане от училище

На 4 и 5 юли 2019 г. в учебния център на МОН Ноу-хау центърът проведе работна конференция на тема „Междуинституционалното взаимодействие в прилагане на инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск, свързан с отпадане от училище“. Целите на конференцията бяха да се представи инструмента, апробиран в практиката на 10 училища и отдели…

Вижте още

Нов прием в магистърската програма ПСИХО-СОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

„Магистърската програма е чудесен избор за практици, които имат нужда да надградят практичните си знания с най-новите теоретични постановки в социалната работа.

Вижте още

„Възможностите за обмен на информация между институциите в процеса на оценка на потребностите и работа по случай на дете в риск“ беше темата на втората месечна среща

Състоя се втората месечна дискусионна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ на тема “Мултидисциплинарната работа и възможностите за обмен на информация между институциите в процеса на оценка на потребностите и работа по случай на дете в риск – етика и правни норми”, на която присъстваха над 40 представители на МОН, ДАЗД,…

Вижте още

Търсим да назначим изследовател

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ търси да назначи изследовател. Центърът е изследователска и консултативна организация, част от академичната структура на Нов български университет. Работим с правителството на България в реформирането на системата за детски права. Търсим професионалист за своя малък, но много динамичен екип, със следната образователна степен и квалификации: Докторантура (PhD…

Вижте още