Започваме поредица от месечни дискусионни срещи

От месец май стартира нова инициатива за месечни дебати и дискусии, организирани от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца. Целта ни е да провокираме серия от плодотворни разговори, които да представят различни гледни точки. Поканата е отворена към всички въвлечени в полето на социалната работа – професионалисти в НПО сектора и в държавните структури,…

Вижте още

Чествахме 30 години образование по социална работа в Нов български университет

На 20.3.2019 в НБУ се проведе официално честване на Международния ден на социалната работа и отбелязване на 30 години образование по социална работа в Нов български университет. Събитието, в чийто рамки беше обявена новата магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ на департамент „Здравеопазване и социална работа“, беше организирано от Ноу-хау център за алтернативни…

Вижте още

30 години образование по социална работа в НБУ и откриване на магистърска програма “Психосоциални интервенции с деца и семейства”

На 20.3. 2019 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ ще отбележи 30 години образование по социална работа в НБУ, както и Международния ден на социалната работа 2019 г. По време на събитието ще бъде открита официално и магистърската програма „Психо-социални интервенции за деца и семейства“. С това събитие екипът на Ноу-хау центъра…

Вижте още

Мрежа за закрила на детето, Юго-Източна Европа проведе обучение по равноправно включване

В рамките на проект Мрежа за закрила на детето за Юго-Източна Европа в Будапеща в периода 19-21 февруари 2019г. се проведе обучение за специалисти в областта „джендър и многообразие“. Обучението включи теми като управление на финанси и организации в съгласие с равноправното включване на всички видове различност (напр. хора с увреждания, многообразен национален и етнически…

Вижте още