Нашата работа

Защитата от домашно насилие се нуждае от комплексен подход

Достатъчна ли е просто промяна в Закона за защита от домашно насилие?

Наскоро, по време на работна среща с широк кръг експерти от държавни институции и НПО, правителството, в лицето на правосъдния министър Надежда Йорданова, обяви, че спешно ще търси консенсус по спорни въпроси в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие. Промяната в начина по който полицейските служби и правосъдната система осъществяват защитните и наказателните си функции в случаите на насилие е крайно наложителна, но според примерите, с които се сблъскваме в изследователската ни работа в НХЦ, е нужно по този проблем да се мобилизират дългосрочно ресурсите и на други системи, като тези на социалната политика и образованието.

Известно е, че насилническите модели на поведение имат тенденцията да се превръщат в хронични и транс-генерационни, като се наблюдава силна зависимост с повишените нива на стрес, икономическа несигурност и социална изолация. Често причина за разделяне на деца от родители и настаняването им в алтернативна форма на грижи, е употребата на насилие върху детето или от страна на единия родител към другия. Затова е необходим цялостен, холистичен подход за повишаване на чувствителността и промяната на нагласите в начина по който родители, учители и социални работници успяват своевременно да идентифицират и адресират случаите на насилие, а също и в подсигуряване на превантивни социални услуги, като фамилна терапия, психологическо консултиране и съветване, не на последно място и икономически програми за осигуряване на заетост и финансова подкрепа за семействата в криза.

 

https://offnews.bg/temida/problemat-s-domashnoto-nasilie-e-sred-osnovnite-prioriteti-na-kabineta-768574.html

Translate »