Нашата работа

,

Включете се в изследване на българския опит в полето на детското участие и активизъм

Знаете ли за детски и младежки протести срещу глобалното затопляне или глобализацията, за водени от деца инициативи в подкрепа на каузи като борбата с ранните бракове и експлоатацията на детски труд? А за проекти за „спасяване“ на читалища и създаване на квартални градинки или кампании за помощ от деца за деца в уязвими ситуации? Чували ли сте амбициозни детски гласове, дебатиращи активно и застъпващи се за своето право на мнение по училищни, общностни и национално значими решения? 

Всичко това – и още – е детски активизъм.

„Проектите […] показват, че децата от ранна възраст са способни да се организират за действия, които почиват на интересите и задълбочените им познания и са паралелни на света на възрастните около тях. Тези политически актове, предприети от деца, се вписват в рамката на тяхното културно битие, в което те всеки ден преживяват и обогатяват света на собствените си детски и младежки реалности, а не света, структуриран и организиран от възрастните, в който им се отстъпва някакво място, за да „участват“. (Пърси-Смит, Б., Томас, Н., “Наръчник по участие на децата и младите хора: аспекти на теорията и практиката”, Рутлидж, 2010 г., стр. 27-36.)

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца по покана на Фонд „Мечтата на Таня“ изучава състоянието на детското участие и активизъм в България през 2022 г. Бихме искали да видим кои са добрите примери и постиженията в полето на детското участие и активизъм в цялата страна. Бихме искали да разберем и какви са бариерите пред това да постигаме повече. Преди всичко обаче – търсим да научим кои са хората и организациите, които работят в това поле. Целта ни е да разработим карта на детския активизъм в България.

  • Ако работите в или с организация, формална или неформална група, която развива детско участие, включете се в изследването като попълните специално разработения въпросник, който може да откриете тук. https://forms.gle/jznQqPce4fq318Un9
  • Ако познавате или имате своя история за детски или младежки активизъм, която заслужава да бъде разказана, свържете се с нашия изследователски екип директно като се обърнете към Евгения Тонева на тел. 0885199088 или на имейл evgenia@knowhowcentre.org.

Как днес в контекста на българската социална и професионална реалност подкрепяме децата да формулират и отстояват своето мнение по въпроси, които ги засягат или просто са им интересни? Как ги ангажираме с важни проблеми? Доколко сме склонни да отстъпваме водещата си роля в решаването на проблемите и да насърчаваме децата свободно да избират своите позиции и смело да предприемат действия? Пренебрегваме ли правото на участие и мнение на децата с увреждания, в алтернативна грижа, от маргинализирани групи?

Всеки от нас може да изброи десетки примери, при които децата на игра разработват и изпълняват сложни проекти. В условия на подкрепа дори децата в най-ранна възраст могат да работят в сътрудничество, на големи групи. Трудно е, обаче, да се намерят примери за обществени проекти, предприети от деца. Една от съществените причини за това положение, е че възрастните обикновено не откликват на младежките инициативи. Дори в случаите, когато възрастните оставят децата сами да проектират и изрисуват една стена или собствената си стая за отдих, те като че ли трудно издържат да не поемат командирската роля.“ (Харт, Р. “Участието на децата: от токенизъм до гражданство”, “Есета на център Иноченти, № 4”, УНИЦЕФ, 1992 г., стр. 8-19.)

Отворени сме да говорим честно по тези (провокативни) въпроси и да учим заедно.

Translate »