Нашата работа

, ,

Закрилата като наказание: Алтернативната грижа за деца в България

В периода 2012-2021 г. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, проведе три свързани помежду си национални изследвания на процеса на деинституционализация на грижата за деца в България по метода „изследване в хода на действието“ (Participatory Action Research). В тях участваха над 900 души. Тези изследвания са проведени в различни региони, избрани така, че да може да се откроят общи за страната тенденции, въпреки наличието на специфични контекстуални особености.

В наскоро публикувана статия Евгения Тонева, изследовател в последната фаза на този мащабен проект, която се проведе през 2020–2021г., използва и интерпретира данни от трите национални изследвания. Авторката описва случаи с двама от общо 32 родители, взели участие в изследването. Тези случаи са избрани от множество действителни такива и са репрезентативни за опита на семействата, чиито деца са настанени в алтернативна грижа.

Според Тонева, противно на принципното (и законодателно обосновано) допускане, че алтернативната грижа за деца (грижата извън биологичното семейство) в България е територия на спасяването на деца от страдание и злоупотреба, реалността е, че тя (в масовия случай) е територия на институционално насилие. В този смисъл, действията по закрила на детето могат да бъдат разглеждани като на свой ред причиняващи страдание и злоупотребяващи с човешката уязвимост. Предвид специфичната чувствителност на казусите с деца и родители, които са в досег с алтернативната грижа, се оказва лесно системният, структурен характер на насилието на тази територия да бъде пренебрегван, а конкретните му проявления да бъдат тълкувани в рамките на пределно общи морални категории – напр. „добри хора“ и „лоши хора“. Твърде често именно такъв е дискурсът както в публичното пространство, така и (до някъде парадоксално) вътре в самата система на алтернативната грижа.

Пълният текст на статията е публикуван тук.


„Структурно насилие и човешко достойнство – Сборник със статии от академична конференция“, съставители: Александра Трайкова и Огнян Касабов, 2023, ISBN 978-619-01-1275-4.

Ключови думи: закрила на детето; алтернативна грижа за деца; деинституционализация; бедност; насилие.

Translate »