Нашата работа

, ,

Инициативи на изследователския екип в Кюстендил

Ромският изследователски екип към Ноу-хау центъра, работещ в кв. „Изток“ гр. Кюстендил подготвя няколко инициативи, част от които по предложение на деца от квартала, с които екипът работи вече повече от половин година.

Kампания за превенция на ранните бракове

С кампания за превенция на ранните бракове децата ще изразят своето отношение по тази важна за тях тема, която предопределя  живота на голяма част от тях. Предстои изготвянето на плакати за визуализиране на посланията на младите хора и последващо популяризиране чрез различни медийни прояви. Инициативата е част от проекта на Арсо Ганев и Мариян Илиев.

Децата влизат в ролята на подпомагащи своите връстници

В рамките на приложен проект с деца от ромския кв. „Изток“, който е по идея на Анжела Филипова и Александър Рангелов, тече подготовка на работна среща с представители на училища в Кюстендил. Учениците, с които те работят в извънучебно време, са скрит ресурс на самата общност, защото децата влизат в ролята на подпомагащи своите връстници – да ги мотивират и подпомагат в учебния процес. А това само по себе си е ресурс за подпомагане на училищата.

Работа с родителите на ромски деца

За работата си с родителите на ромски деца в по-ранна детска възраст (3-5 г) и тяхното включване в правилното здравословно отглеждане на децата ще говори друг представител на ромския изследователски екип. На 25-ти ноември в читалището в кв. „Изток“ Василка Александрова ще разкаже за опита си, който има до момента с родителите на децата в ДГ „Мечта“ в кв.“Изток“.

Дискусии с група ромски момичета

Екипът на Далила Олегова и Радостина Александрова предстои да започне работа с нова група ромски момичета. Двете изследователки ще подготвят дискусии, в която част от темите ще бъдат:

  • Как да изглеждаме добре в училище, на празници в квартала и извън него;
  • Какво е здравословно хранене и здравословен начин на живот;
  • Как да се отнасяме с приятели-момчета и момичета;
  • Какво е дискриминацията и как да си помагаме в случай на лошо отношение.

Обучение по филмово и операторско майсторство

Друг член на ромския изследователски екип в Кюстендил – Валери Леков – подготвя работата си със седем деца от квартала. Неговата идея е посветена на усвояване на знания и умения за снимане: разучаване на снимачните планове; провеждане на снимки на терен; монтиране на видеоматериал и др.

Translate »