Нашата работа

УНИЦЕФ за професионалните стандарти

Снимка: 2018г. Момиче с аутизъм посещава терапевтична сесия в училище в Ереван, Армения. UNICEF подкрепя правителството на Армения в създаването на политики за приобщаващо образование за всички деца.

УНИЦЕФ е за повишаване на професионалните стандарти на работещите в социалната сфера

Над 200 правителствени делегати, представители на академичните среди, гражданското общество и УНИЦЕФ, заедно с други ключови заинтересовани страни от 22 държави в Европа и Централна Азия, се събраха в Букурещ на конференция за създаване на обща платформа за подкрепа на социалните работници и социалните услуги в региона.

Важността на социалната работа и социалните услуги

Тази иницитива на високо равнище се основава върху дългогодишно наблюдение на региона и проведено задълбочено проучване от страна на УНИЦЕФ за това кои са професионалистите работещи в т. нар. социална сфера и какви са условията на труд при които те работят. Регионалният директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия Афшан Хан заяви, че успешните социални реформи, наблюдавани в региона през последните десет години, са доказали важността на социалната работа и социалните услуги.

Залагане на професионални принципи в социалната работа

В рамките на конференцията бе представен инструмент, който оценява какви специалисти, пара-професионалисти и не-специалисти работят в различните сфери на социалната работа. Фокус в тази оценка са данните, свързани с квалификацията на социалните работници.

Този инструмент е разработен на базата на оценка на социалните системи в 4 държави в региона. Тя открива, че има социални работници – специалисти и социални работници без квалификация. Тази тема предизвика дебати. Предвид сложността на темите, с които социалната работа се занимава, както и амбициозните задачи, които й се възлагат по интегрирането на трайно маргинализирани хора и групи, не е етично да се допуска, че социалната работа може да се изпълнява от хора без образование по тази специалност.

„Време е да станем много по-конкретни и да имаме стратегическо мислене по отношение на професионализацията на социалните работници, и да гарантираме, че нашите инвестиции ще имат максимално въздействие. УНИЦЕФ се ангажира да работи с правителствата в региона през следващите години“.

Афшан Хан, регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия

Дългосрочна подкрепа на работещите в социалните професии

Основна теза поставена от участниците бе, че професионалната подкрепа и застъпничество за уязвими и травмирани групи деца и възрастни може да се постигне чрез инвестиции в работещите в социалната сфера и професионализиране на социалната работа.

УНИЦЕФ постигна съгласие с участващите страни относно създаването на регионален дневен ред за справяне с предизвикателствата на професията на социалния работник. От ключово значение е и предприемането на действия за подкрепа на работещите в социалните професии. Това може да бъде постигнато чрез подобряване условията на труд и на заплащането му, защото според присъстващите на конференцията то трябва да е сравнимо с това на лекари и учители.

Конференцията адресира общ в региона проблем – липсата на разбиране за ролята на социалната система.

Конференцията адресира общ в региона проблем – липсата на разбиране за ролята на социалната система. За тази система се мисли като за разходваща ресурсите на държавата, вместо това за нея трябва да започне да се мисли като за инвестираща в хората, с цел гарантиране на тяхното право да инвестират в развитието на обществото. Постигането на тази задача изисква умения. И тъй като интеграцията на изключени от общността хора е възложено на социалите работници, те трябва да ги притежават, за да могат да прилагат политики. Иначе тези политики остават на хартия.“

Доктор Галина Маркова, Нов български университет

Специалисти в областта на детска закрила, здравеопазване, образование, ранно детско развитие, миграция, правосъдие и младежки права ще изследват добри практики за да изготвят план за подкрепа и развитие на работещите в социалната сфера чрез системен, многосекторен и мултидисциплинарен подход. Ключова роля в този процес на местно ниво ще играят професионалните организации. Българската делегация заяви, че в началото на годината ще предложи първите стъпки в тази посока.

„Социалните работници в България натрупаха богат опит. Затова е важно гилдията на социалните работници у нас да започне да регулира развитието на професията през своя професионална организация. Има очаквания и готовност в общността на социалните работници за осмисляне на опита, създаване на стандарти за качество и лицензионен режим. Работата на УНИЦЕФ по темата може да подпомогне този процес.

Доктор Галина Маркова, Нов български университет

https://www.unicef.org/eca/press-releases/romanian-ministry-labor-and-social-justice-and-unicef-organize-high-level-regional

Translate »