Нашата работа

,

Ролята на общността в процеса на реформите

Културната трансформация на общностите и реформите в образованието и социалната сфера

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет покани неправителствени организации, които работят активно за развитие на общности, представители на правителството, местното управление, училищната общност и социалните служби да участват в конференция на тема „Ролята на общността в реализиране на реформите в образованието и в социалната сфера“.

Липса на доверие в общностите

Преходът в България предизвика промени – социални, икономически и демографски, които продължават да рушат връзките на доверие в общността. Липсата на доверие лишава хората от онези близки взаимоотношения необходими за тяхното благополучно развитие и подкрепа. Този процес, наречен аномия, води до ескалация на агресията между отделните индивиди и тяхното изолиране.

Докато подпомагаме процеса на деинституционализация, който трябва да върне ефективно децата от институциите в общността, виждаме как екипите на неправителствени организации развиват услуги, които подкрепят деца и семейства. Същевременно, докато тези екипи прилагат определени методи за подпомагане на индивидуални случаи, се случва нещо, което бихме нарекли развитие на общности.


„Общностите изпитват огромни трудности да интегрират децата, които са живели в институции.“

Доктор Галина Маркова, ръководител НХЦ, Нов български университет


Каузи и достойнство за децата и семействата

Като изследователски център си поставихме за цел да очертаем полето на възстановяване и развитие на общностите, защото считаме, че би било ценно да събираме знание за добри практики, както и разбиране за децата и семействата в рамките на общността.


„Общност в България може да се възстанови стремително отдолу нагоре тогава, когато някакви хора разберат, че имат кауза и тогава, когато срещу тази кауза се създаде опасност. Когато имаш кауза, когато имаш постижения, получаваш гордост, така си възвръщаш достойнството.“

Професор Евгений Дайнов, Нов български университет


„Ключово важно е училището, защото то би трябвало да е пространството, в което детето да намира своята личностна и лидерска изява.“

Валентина Симеонова, ръководител проект, НХЦ


Участниците в конференцията споделиха опита си и разказаха как и чрез какви методи развиват общности, кога се постига усещането, че резултатите се случват, а също и как тези общности предлагат благоприятна среда и подпомагат прилагането на политиките за реформа на детското благосъстояние в тях.


„Подходът (методът), базиран на участието може да изиграе ролята на катализатор за социална справедливост за общността.“

Професор Анди Билсън, Университет на Централен Ланкашир, Великобритания


„Когато говорим за общност, ние трябва да си дадем сметка, че всъщност тези приобщаващи образователни системи, които се опитваме да изграждаме, са част от по-големия стремеж, който всички ние трябва да имаме за по-приобщаващо общество като цяло.“

Грета Ганчева, директор дирекция „Приобщаващо образование“, МОН


От опита към университетските програми

Освен това участниците счетоха за добра идея това събитие да бъде част от поредица от срещи и изразиха вярването, че големият смисъл на тези събирания е да си поставим за цел това знание, което генерираме по неправителствен начин, да започне да влиза в университетските програми.


„Много от нещата, които откриваме чрез опит, все още не се преподават в университетите. Мисля, че трябва да допуснем много повече живота, който нашите студенти водят като граждани, като хора, в учебните стаи. Тази смяна на методологията и на перспективата е нещо важно, с което академията трябва да допринесе, ако искаме да използваме общността като ресурс и като място за хуманна социална работа.“

Доктор Румен Петров, Нов български университет


Отворен диалог за бъдещи дискусии

Някои от поставените изследователски въпроси по време на конференцията през правенето на мултидисциплинарната връзка между академичните знания и практиката, бяха:

  • Можем ли да изследваме общностите, как да ги изследваме?
  • Кога има разминаване между предположенията на професионалистите в услуги и реалните нужди на общността?
  • До каква степен създаването на общности е процес, който се управлява?
  • Доколко реформите в образованието допринесоха за културна трансформация на общностите?

Следващата стъпка бе оставена отворена за диалог и предложения от всички участници в събитието.

Translate »