Нашата работа

,

В подкрепа на децата

Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в партньорство със сдружение „Шанс и закрила”, Европейски ромски информационен център (ERIO), Фондация Лале и сдружение Гаврош” започва работа по проект „Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”, финансиран от програма „Права, равенство и гражданство  (2014-2020)“ на Европейския съюз.

Успешни практики за интеграция на ромите в образователната система

Проектът е насочен към овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата и цели да разпространи успешни практики за интеграция на ромите в образователната система на национално и европейско ниво, както и да насърчи сътрудничеството между институциите и представителите на ромската общност за координиране на техните действия свързани с образованието на децата. Дейностите по проекта ще бъдат разгърнати до средата на 2020, като първата от тях ще бъде разработването на методология за провеждане на Фамилни групови конференции (ФГК) и „Училище за родители”.

Фамилни групови конференции и училища за родители

Планирани са три събития във Варна, Кюстендил и Хасково за представяне на двата модела за семейна подкрепа, след което следват обучения на специалисти, работещи с деца, организиране на фамилни групови конференции, провеждане „Училища за родители” за позитивно родителство и усвояване на умения за подкрепа на образованието на децата.

По-нататъшната работа по проекта предвижда работа с 450 представители на ромската общност, в това число консултиране, срещи и дискусии за повишаване на тяхното разбиране за ролята на образованието за развитието на детето.

„Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” ще завърши с разпространение на резултатите от проекта на национално и европейско ниво и оценка на въздействието на проектните дейности.

Translate »