Нашата работа

, ,

Изследвания, основани на ценности или на доказателства?

Третата месечна дискусия, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца озаглавена „Изследвания, основани на ценности или на доказателства? Не скачайте от моста!” се проведе на 12.9.2019 в залата на Френския културен институт, пл. “Славейков”.

Темата беше подготвена от Милена Статева, доктор по социология (Университет Уорик), магистър по социална психология (СУ „Св. Кл. Охридски”), процесен консултант по управление на промяната (Институт Тависток) и фасилитатор на групова динамика (Международно бизнес училище).

В този семинар, Милена Статева представи необходимостта от изграждане на методологически мост между изследванията, основани на ценности (теоретични разработки и изследвания, насочени към действия, т.е. action research) и тези, основани на доказателства (приложни емпирични конвенционални методологии и методологии за оценка на програми и политики)

Илюстрирайки с четири казуса от практиката си, Милена изследва напрежението между неутрални от ценности подходи и водени от ценности подходи, и твърди, че водените от ценности подходи, макар и рядко финансирани напоследък, по нищо не отстъпват, и дори напротив, на конвенционалните изследователски методи.

Aудиторията беше запозната с практическите измерения на методологическия „мост” между прогресивни и конвенционални изследвания и получи възможност да дискутира изграждането на смесена рамка за изследвания. В духа на изследванията, насочени към действие, дискусията отвори и пространство за мислене за потенциално координирано лобиране сред финансиращите организации и разработващите политики за приоритизирането на изследвания в тази нова парадигма, както и за застъпване на подхода при обучението на млади изследователи.

В последващата дискусия бяха коментирани трудностите при събирането на данни и постигането на съгласие по отношение на тях; бариерата на страха, който задържа гражданския овластяващ процес и поражда зависимост у хората от изследователите; ограничеността на времето в изпълняването на изследователските проекти; необходимостта от по-голяма продължителност на процеса за изграждане на доверие.

Презентацията на Милена можете да свалите тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/09/Milena-Stateva-presentacia.pptx

Translate »