Нашата работа

,

Ранно детско развитие: наука и практика

Конференция „Ранно детско развитие: наука и практика“, 13 – 14 септември, 2019 г.

Изследователският център по когнитивна наука и Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство с УНИЦЕФ България организират втората конференция по Ранно детско развитие: наука и практика.

Кога: 13 – 14 септември, 2019 г.

Къде: Нов български университет

Конференцията цели да:

  • спомогне за по-доброто разбиране и прилагане на научно доказани практики в ранното детско развитие, както сред експерти, така и сред родители, учители и други заинтересовани страни;
  • създаде възможност за обединение на учени, клинични експерти, НПО и публични политики около тази инициатива.

Водещи теми ще бъдат изследвания и научно доказани практики на превенция и интервенция в ранното детство, скрининг и оценка на развитието между 0 и 3 години, ролята на родителите за развитието на детето, в терапевтичния подход и приобщаващото образование, публични политики за ранно детско развитие.

Пълната информация за събитието, както и възможност за регистрация : https://cogsci.nbu.bg/bg/konferencii

Translate »