Нашата работа

,

Заключителна конференция „Супервизията в мултидисциплинарните екипи в Югоизточна Европа“

Отпраявяме покана към всички професионалисти, ангажирани в полето на закрила на детето, за заключителна онлайн конференция по изследване, проведено от Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа – „Супервизията в мултидисциплинарните екипи в Югоизточна Европа“. Изследването прави преглед на съществуващите политики и отразява текущите практики – чрез интервюта и дискусии във фокус групи със специалисти по закрила на детето.

Кога: 31 март, от 10:30 до 14:00 ЕЕТ (9:30 до 13:00 CET)

Къде: В платформата Zoom

В рамките на конференцията ще бъдат представени резултати от терените на 7-те държави – Албания, България, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния и Сърбия. Участниците ще отговорят на въпроса, дали супервизия на членове на мултидисциплинарни екипи, чиято отговорност е да обсъждат и управляват случаи на уязвими деца, изобщо съществува като такава във всяка една от страните, и ако да, то какво е нейното ествство. Ще бъдат представени изводи и добри практики. Осигурен е устен превод на албански, български, сърбохърватски и румънски.

Предварителна програма:

  • 10:30 Приветсвие към участниците
  • 10:45 Представяне на регионалните находки
  • 11:15  Рефлексия
  • 11:30 Представяне на находките по държави и рефлексия в групи
  • 13:45 Заключителни думи

Презентатори:

Водещ изследовател: Дейвид Уилкинс – Университет Кардиф

Д-р Дейвид Уилкинс е старши преподавател по социална работа от университета в Кардиф, с опит в областта на закрилата на детето и с деца с увреждания. Изследователските интереси на Дейвид са съсредоточени върху това, което се случва в супервизията, какви са нейните ползи за децата и семействата, както и върху решенията, които се взимат за тях в рамките на социалната работа.

Изела Тахсини – Албания

Проф. доц. д-р Изела Тахсини е психоанатичен психотерапевт и професор по социална работа в университета в Тирана в катедрата по социална работа и социална политика. Тя има дългогодишен опит в работата като изследовател, обучител и супервайзор в социалните услуги и закрилата на детето.

Милена Маринова – България

Милена е психолог и изследовател. Работила е в отдели за закрила на детето повече от 11 години. Тя има няколкогодишен опит с жертви на насилие и с деца от програмите за ранно детско развитие. Има богат опит като супервизант в група по клинична супервизия. Има опит като супервайзър в областта на социалната работа, психотерапията и ранната детска интервенция и образованието в ранна детска възраст.

Инес Резо Багарич – Хърватия

Д-р Инес Резо Багарич работи в катедрата по социална работа на Юридическия факултет на Университета в Загреб като преподавател и научен асистент. Сферите й на интереси включват психично здраве, родителство и насилие над деца. Ориентирана е към изследователски проекти, професионална работа в рамките на т.н. “Смел телефон” и работа с клиенти като част от обучението по гещалт психотерапия.

Ирина Опинкару – Румъния

Ирина Опинкару е социолог, понастоящем докторант в Докторантската школа по социология към Университета в Букурещ. В момента тя работи в хуманитарната организация CONCORDIA в Румъния като мениджър по качеството и ръководи малко консултантско и изследователско предприятие. Ирина има богат изследователски опит, както академичен, така и приложен, в областите: институции за обща собственост, кооперативна практика и социална икономика.

Ирина Адаскалитей – Румъния

Ирина Адаскалитей е психолог, специалист по организационна психология, коуч и травма-психотерапевт. С повече от 18 години опит в организационното развитие, Ирина е основател и директор на CONCORDIA Academia, регионален център за върхови постижения, предлагащ програми за обучение и поддържащи услуги на професионалисти в социалните услуги, социално-медицинските и социално-образователните области, целящи постигането на капацитет и поддържане на повишеното качество на социалната интервенция на системно ниво.

Мария Неемчевич Поповски – Сърбия

Мария Ниемчевич Поповски е социален работник с магистърска степен по трудово и социално право. Има десетгодишен професионален опит в пряка работа с уязвими категории от обществото, особено деца, младежи и семейства, както и опит в разработването на методология, провеждане на изследвания и създаване на препоръки за подобряване на политиките и практиките в грижите за деца. В момента Мария е ангажирана с разработването и изпълнението на програми и проекти, фокусирани върху закрилата на детето, изграждането на капацитет на професионалистите по грижи за деца и застъпнически дейности, насочени към подобряване на позицията на децата, младежите и семействата в Сърбия.

Оливия Пиртак-Гоага – Молдова

Оливия Пиртак-Гоага е професионалист с над 20 години опит в управлението на проекти, финансирани от донори в Молдова, специализирана в достъпа до правосъдие, правосъдието за непълнолетни, медийното право, наблюдението на гражданското общество, застъпничеството и изграждането на капацитет и правата на човека. Между 2014-2019 г. тя е била част от екипа на Terre des hommes-Moldova, координирайки програмата Правосъдие за децата. Автор на множество публикации, тя комбинира управлението на проекти с обучение и изследователска дейност.

Кхени Шехай – Косово

Завършил международна социална и обществена политика в Лондонското училище по икономика, изследователският му опит варира от проучване на опита на млади жени от системата за социално осигуряване, безработицата и непълната заетост в Обединеното кралство до оценка на доказателства за разработването на политики за лечение на деменция. Понастоящем участва в Terre des Hommes Kosovo като местен изследовател, който изследва темата за супервизията на социални работници и други работници, работещи в областта на закрилата на детето в Косово.

Как можете да се присъедините към конференцията:

На следния линк https://childhub.org/bg/uebinari-za-zakrila-na-deteto/superviziyata-v-multidisciplinarnite-ekipi-zaklyuchitelna-konferenciya-na-childhub използвайте сините бутони ‘Register and join’ или  ‘Login and join’, за да се регистрирате за конференцията. Няколко часа преди уебинара ще получите имейл с линк към събитието. Присъединяването към уебинарите на Childhub е много лесно, не изисква никакви специални умения. Необходимо е да имате регистриран профил в платформата. Можете да се присъедините към уебинара от компютър, таблет или мобилен телефон.

 

Translate »