Нашата работа

Безплатен онлайн курс „Травма и алтернативна грижа “

Сдружение SOS Детски селища стартира безплатен онлайн курс „Травма и алтернативна грижа: Въведение в използването на  подход за работа с деца и младежи, съобразен с преживяна травма“

Курсът подкрепя работата на специалисти от гледна точка на по-добро разбиране на някои аспекти от детското поведение, общуване и нужда от подкрепа за деца в грижа, които са преживели травма. Целта му е да повиши информираността и познанията, свързани с въздействието на преживяна травма върху деца и младежи, настанени в алтернативна грижа. Курсът е в подкрепа на всеки, който може да влезе или е в контакт с деца и млади хора, настанени в  грижа. Той представя разбиране за травмата, въздействието, което тя може да окаже върху живота на децата и младите хора, както и начините за подкрепа на тези, които могат да бъдат засегнати от нея.

Участието в този онлайн курс ще помогне на всеки да:

 • придобие или подобри разбирането си за преживяна травма от деца и младежи и нейното въздействие върху техния живот;
 • идентифицира и разбира по-добре последствията от преживяната травма върху цялостното развитие на децата и младежите в грижа;
 • разгледа възможни начини за реакция и отговор към деца и младежи, преживели травма в рамките на своята собствена професионална роля или в качеството си на полагащ грижа за деца и младежи.

Курсът е особено полезен за:

 • Експерти от системата за закрила на детето;
 • Педагогически персонал на всички нива от образователната система;
 • Приемни родители и лица, полагащи грижа за деца и младежи;
 • Експерти от Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Професионалисти и експерти от полицията, прокуратурата, съдебната система, които работят с деца;
 • Здравни работници и медиатори;
 • Всяко лице, чиято професионална роля включва работа с деца в грижа.

Курсът се състои от шест модула със следните теми:

 1. Разбиране на значението на травмата и подходи за работа, съобразени с преживяна травма при деца и млади хора в алтернативна грижа;
 2. Разбиране на начините, по които неблагоприятните преживявания и травмата могат да повлияят на деца и млади хора, живели в грижа;
 3. Подкрепа за деца и млади хора, живели в грижа и преживели травма;
 4. Работа със семейства, които са преживели травма;
 5. Подкрепа на деца без придружител или разделени от близките им – бежанци и мигранти;
 6. Травма и деца с увреждания и психични разстройства.

Как работи онлайн курса?

Първите два модула са основни и предоставят ключова, базисна информация. След първите два модула може да изберете да преминете и през останалите или само през някои от тях, в зависимост от вашия избор и интерес към темите на модулите.

Всеки модул продължава приблизително 30-40 минути, като вие имате свободата и времето да се обучавате самостоятелно, в удобно за вас време, без да губите прогреса си по модулите, които вече сте преминали.

Онлайн курсът е базиран върху  “Ръководство за прилагане на подход за грижа за деца, съобразен с преживяна травма” , което може да свалите безплатно от тук: https://sosbg.org/content/uploads/2021/05/Praktichesko-rukovodstvo-final.pdf

Всеки от модулите е с интерактивно съдържание, видео, анимации, упражнения, насоки към допълнителни ресурси и тест за проверка на знанията.

За да се включите в онлайн курса е необходимо първо да се регистрирате с потребителско име и парола.

Можете да започнете курса тук: https://childhub.org/bg/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care

За повече информация при необходимост, моля свържете с: Деница Аврамова, Координатор програми, Национален офис, Сдружение SOS Детски селища България, ул. „Паскал Тодоров” 8А, 1618 София, България, тел: +359 (02) 818 49 43;моб: +359 876110682;denitsa.avramova@sosbg.org;www.sosbg.org

Translate »