Нашата работа

, , ,

Уебинар „Стандарти за супервизия в социалната работа“ (видео)

Състоя се третият от поредица семинари, посветени на супервизията и представени от дипломанти на магистърската програма „Психосоциални интервенции с деца и семейства“ на Нов български университет.

Супервизията е стандарт в редица други държави

Темата беше представена през разбирането, че супервизията е стандарт в социалната работа, чрез който се цели обучение и подкрепа на работещите, за да се постигне високо качество на услугите за клиентите. Според Loughry и O’Donovan има четири страни, които се възползват от процеса на супервизия: супервизираният, неговата служба /агенция, супервизиращият и клиентът. Презентаторът Милена Маринова представи стандартите за супервизия според професионалните асоциации на социалните работници в САЩ, Австралия, Нова Зеландия и др., както и българския контекст, който има много голямо поле за развитие.

“Супервизията е потребност, която се развива.”

Димитър Грънчаров, супервизор, участник в дискусията

Участниците се включиха в дискусията след представянето. Бяха обсъдени настоящите проблеми на непрекъснато променящото се законодателство, крайно недостатъчните насоки и методики, липсата на етичен кодекс и отсъствието на придържаща се към стандарти професионална общност.

Това беше поредният уебинар, посветен на темата за супервизията в социалната работа и представен от студент към програмата „Психосоциални интервенции с деца и семейства“, чрез който се поставя за преосмисляне и дискусия още една гледна точка към темата. 

Свали PDF презентацията тук.

За презентатора Милена Маринова

Милена Маринова е психолог, бакалавър по училищна психология и магистър по социална психология към Великотърновски университет. В момента специализира психо-социални интервенции за деца и семейства в Нов български университет. Тя има дългогодишен опит в полето на психо-социалната работа от работа с деца и семейства в риск в системата за закрила на детето, опит от работа с хора преживели насилие. Практик е в оценка и подкрепа на ранно детско развитие. Има опит от участие в група за клинична супервизия в продължение на 10 години в център „Динамика“. Има няколкогодишен опит от работа под индивидуална супервизия, опит като супервизор на социални, резидентни, образователни услуги и др. Практикуващ психолог-консултант, работи в психо-динамичната парадигма, с интереси в областта на психичната травма и нейните ефекти върху качеството на живот, връзките и реализацията на човека. Редовен член в Дружеството на психолозите в България, BG RP 1740. Партньор е на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ и на Асоциация на родителите на деца с епилепсия.

За Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Като академичен център ние се учим от полето на практиката и от лидерите, събрали опита за различните форми на супервизия. Този опит е много ценен, а разнообразието от стилове и подходи в супервизията е богатство, което често е недооценено. Стандартите в супервизията нямат за цел да унифицират, а да изучат опита и да кажат кои са тези неща в пратиката, без които не може. Не се боим от разнообразието, а се учим от него, уважаваме го и го ценим. Това е и мотото на Нов български университет: Ne varietatem timeamus: „Да не се страхуваме от разнообразието“.

Запис от първите два семинара от поредицата за супервизията, които се проведоха на 9 и 18 юни, можете да видите тук: „Супервизия в приемната грижа“ и тук: „Супервизия от типа каунселинг“. Поредицата ще продължи, а обявяването на датите и темите в тази поредица, както и други актуални теми, можете да следите в календара на нашия сайт.

Translate »