Нашата работа

, , , ,

Супервизия в социалната сфера, основаваща се на подхода „каунселинг“ (видео)

На 18 юни 2020 г. се проведе онлайн семинарът Супервизия в социалната сфера, основаваща се на подхода „каунселинг“. Темата беше представена от Галина Пурчева-Бисет и Елена Петкова. Това е вторият от поредица семинари, посветени на супервизията и представени от дипломанти на МП „Психосоциални интервенции с деца и семейства“ на Нов български университет.

Рамката за супервизия в социалната сфера, базирана на подхода „каунселинг“, дава възможност за по-фино фокусиране върху проблема чрез саморефлексия в етапа на подготовка за супервизия с външен супервизор. Последователността от въпроси подпомага разграничаването на факти, знания, ценности и чувства, за по-качествен анализ на проблемната ситуация, а също така насочва към поуки и осъзнаване на нужди от учене и развитие.

За презентаторите:

Галина Пурчева-Бисет 

Галина Бисет e изпълнителен директор на Сдружение „Еквилибриум“ и има над 19 години опит в проектирането и разработването на системи за закрила на детето и социални услуги за деца и семейства в контекста на процеса на деинститутционализация. В момента тя е консултант по деинституционализация и алтернативни грижи в „Надежда и домове за деца“, Великобритания, където преди това е била регионален мениджър за Централна и Източна Европа. Ръководила е проект за закриване на първата институция за бебета в България в град Тетевен и е уважаван член на платформите за развитие на политики, застъпничество, обучение и услуги.

Елена Петкова

Елена Петкова е програмен директор в Сдружение „Еквилибриум“. Като Национален експерт Детски политики към „Надежда и домове за децата — България“ взима участие в планирането на Стратегия за деинституционализация и премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години и играе ключова роля при планирането и дейностите по закриването на ДМСГД, гр. Русе. Елена има опит в процесите по създаване и промяна на стратегически политики на регионално и национално ниво при планирането и развитието на алтернативни грижи за деца и консултации и супервизии на екипите в социални услуги от резидентен тип.

За Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Като академичен център ние се учим от полето на практиката и от лидерите, събрали опита за различните форми на супервизия. Този опит е много ценен, а разнообразието от стилове и подходи в супервизията е богатство, което често е недооценено. Стандартите в супервизията нямат за цел да унифицират, а да изучат опита и да кажат кои са тези неща в пратиката, без които не може, като например правата на децата, по какъв начин участва детето, и т.н. Но няма един единствен стил на супервизията. Затова ние не се боим от разнообразието, а се учим от него и го уважаваме и го ценим.

Супервизията има много адаптации към различни области на социалната работа, като напр. приемна грижа, индивидуална работа, работа в общността, в контекста на които са се развили различни подходи на супервизията. Тези различни подходи бихме искали да валидизираме чрез поредицата от семинари, а една от нашите задачи като университет ще бъде да обобщим събраното до тук с отделен анализ в публикация, която да можете да ползвате и като отделен ресурс.

Запис от първия семинар от поредицата за супервизията, който се проведе на 9 юни, можете да видите тук: „Супервизия в приемната грижа“.  Поредицата ще продължи през септември 2020г., а обявяването на датите и темите можете да следите в календара на нашия сайт.


За заявки за безплатна супервизия: 0882441271

https://knowhowcentre.nbu.bg/konsultirane-i-supervizia-pri-kriza/

До края на септември супервизиите ще се провеждат безплатно. Благодарим за участието и до нови срещи през септември!

Translate »