Нашата работа

,

Конференция: Социалната работа – длъжност или професия?

Ролята и изискванията пред академичното обучение по социална работа, обсъждаха международни експерти

Социалната работа професия или длъжност е? Има ли нужда от стандарти в обучението по социална работа в България? Как тези стандарти функционират в други европейски страни? Как стандартите в обучението и практиката защитават и социалните работници, и техните клиенти?

На тези и други актуални въпроси се опита да даде отговор проведената двудневна конференция под надслов: „Социалната работа – длъжност или професия? (За ролята и изискванията пред академичното обучение по социална работа)“. Събитието бе организирано от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика.

Програма Еразъм+

Конференцията се организира в рамките на проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето”, финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм+.

Проектът събра международен екип от обучители по социална работа, който обедини усилията си около въпроса:

По какъв начин академичното обучение на социалните работници може да ги подготви с умения, знания и нагласи, необходими за отговор на глобалните предизвикателства пред развитието на хората: миграция, бедност, маргинализация на хора и общности, насилие?

Дефицити на университетското образование по социална работа

Проектът се реализира в отговор на проведено проучване относно дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа. Екипът от университетски преподаватели, практици с опит и обучители в сферата на социалната работа разработи модули за обучение по социална работа в университетите, които инкорпорират най-нови знания, отговарят както на стандартите за образование в областта, така и на предизвикателствата на реалността.

В конференцията взеха участие проф. Дънкан Хелм, Университет от Стърлинг, Шотландия, Великобритания; г-жа Росица Димитрова, зам.-министър Министерство на труда и социалната политика; г-жа Деница Сачева, зам.-министър Министерство на образованието и науката; доц. Михаил Околийски, експерт по обществено здраве към Световната Здравна Организация – клон България, както и над 50 представители на министерства, НПО, социални услуги, общини, училища, университети и обучителни институции.

Необходимост от обучение по социална работа, съобразено с международните стандарти

Проф. Хелм представи действащите стандарти за обучение на социални работници в Шотландия и подчерта необходимостта от професионализиране на социалната работа. Стандартите защитават както професионалистите от тази професия, така и гарантират на клиентите, че ще получат качествена услуга, съобразена с техните потребности и права. Г-жа Димитрова и г-жа Сачева подчертаха необходимостта от съобразено с международните стандарти обучение по социална работа и продължаваща квалификация на работещите в сферата специалисти от помагащите професии.

Нова програма за специалисти, работещи с деца и семейства

За да отговори на тези спешни нужди екип от Нов български университет представи нова програма за специалисти, работещи с деца и семейства. Програмата „Психо-социални интервенции с деца и семейства“, базирана към департамент „Здравеопазване и социална работа“, стартира в НБУ през есенния семестър на учебната 2018/2019 г. и включва практици и преподаватели с дългогодишен опит в областта.

Въпросите, поставени като мото на конференцията, инициираха дискусия относно професионалния идентитет на социалните работници и другите професионалисти от помагащите професии.

Представи за добър живот

Втората част от събитието се проведе в Нов Български Университет. Беше представена създадената обучителна програма по проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето”, иновативните подходи на обучение, базирано върху правата на децата. Възникналата дискусия постави въпроси относно представата на професионалистите в помагащите професии от една страна и на техните клиенти от друга относно това, каква е общата им цел за работа и какви са техните представи за добър живот, към който съвместните им усилия да водят.


 

Translate »