Нашата работа

, ,

НБУ стартира прием за магистърската програма “Психосоциални интервенции с деца и семейства”

Започна лидерска магистърска програма за специалисти в областта на социалните услуги

КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА ТУК. МЕСТАТА ЗА ПЪРВАТА ГРУПА СА ВЕЧЕ ЗАПЪЛНЕНИ.

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет обявява магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“, която стартира през учебната 2018/ 2019 г.

Изцяло гъвкава програма, ориентирана към практиката на специалистите

Програмата има за цел да подготви специалисти, които да овладеят умения за изследователска, управленска и консултативна работа. Студентите ще имат възможността да придобият широк спектър от съвременни знания в изключително гъвкава академична среда.

Изучаване на иновативни методи на работа

Фокусът на обучението е усвояването на умения и изучаването на иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години. Програмата, която е развита в сътрудничество с международен консултативен съвет, ще предостави богата база от последните международни ресурси и изследвания, както и възможности за академичен обмен по програмата „Еразъм“.

Приемът е отворен за различни специалисти с широк спектър от досегашен опит

Програмата е предназначена за хора с опит в работа с деца и семейства в социални, здравни и образователни услуги, но приема и мотивирани кандидати с опит от други области.

Осигуряване на стаж с деца и семейства в риск

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск под супервизия. Студентите ще развият умения за управление на екипни процеси, интервенции и менторство в социалната работа. В рамките на програмата ще имате възможност да кандидатствате за осигуряването на платен стаж към неправителствени, общински и държавни организации с цел частично покриване на разходите.

Преподаватели и студенти ще бъдат партньори

Лидерската програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ има за цел да формира професионалисти в социалната сфера с общи стандарти за качество в областите:

  • Директна работа с хора
  • Изследвания
  • Преподаване и супервизия

Програмата събира колеги с различен опит в социалната сфера, които в атмосфера на равнопоставеност и диалог, могат да обсъждат своя опит и да се учат от него. В тази програма преподаватели и студенти ще бъдат партньори, без това да отмени отговорността на преподавателите към студентите да поддържат процес на учене, зачитане на индивидуалния план на всеки студент, качество на предложеното знание, гарантиране усвояването на умения чрез супервизия.

Поставете Вашите цели и Вашите проекти на дневен ред

Затова темите в заявката за прием, с която ще кандидатствате към програмата, целят да се запознаем с опита Ви, с целите, които си поставяте в обучението, с идеите за проекти в развитието на социалната сфера, които искате да разработите в хода на обучението, с очакванията Ви към преподавателския екип.


Обучението е с продължителност три семестъра. Цената на един семестър е 1 300 лв.


Стипендии и платени стажове на Ноу-хау центъра за магистърската програма

Ноу-хау центърът за алтернативна грижа за деца предоставя на студенти от първи курс на магистърската програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства”:
  • 3 стипендия за първия учебен семестър на академичната 2018-2019 година в размер на една семестриална такса.
  • 2 платени стажа, всеки от които покрива една семестриална такса.

За подробна информация относно условията за кандидатстване за стипендия или платен стаж можете да се обърнете към членовете на комисията за прием в програмата.


Контакти на комисията за прием:

Д-р Галина Маркова – тел: 0882 441 271; ел. поща: galina.markova.khc@gmail.com
Д–р Антоанета Матеева – тел: 0898 970 582; ел. поща: mateeva.antoaneta@gmail.com
Радостина Антонова – тел: 0888 770 281; ел. поща: radostina@knowhowcentre.org


Имайте предвид, че приемът на първата група студенти приключи. Поради голям интерес събираме кандидати за втора група! Следете информацията на сайта за обявяване на нови стипендии.


За кандидатстване в програмата, моля попълнете електронната заявка за прием и прикачете автобиографията си. 

ПОПЪЛНЕТЕ ЕЛЕКТРОННАТА ЗАЯВКА ЗА ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ТУК


ВИЖТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА В PDF ФОРМАТ ТУК


РАЗГЛЕДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА САЙТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ


Комисията ще се запознае със заявката Ви и ще се свърже с Вас за провеждане на индивидуално интервю за прием в програмата.

Translate »