Нашата работа

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ търси своя административен мениджър

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ търси своя административен мениджър. Ние сме част от академичната структура на Нов български университет и подкрепяме правителството по отношение на закриване на специализираните институции за деца и съобразяване с индивидуалните нужди и потребности на детето. Работим с правителството, местните власти, държавните агенции и неправителствените организации за овластяването на общностите в грижата им за децата и решаването на техните проблеми, включително намаляването на риска от институционализация на децата в България.

Търсим за своя екип активен човек, който има опит в управлението на различни организационни процеси, притежава гъвкавост и разбиране за правата на децата и проблемите на най-малките граждани на България.

Очакваме след присъединяването на административния мениджър към екипа ни да работим още по-ефективно по различни проекти и програми, да реализираме по най-добрия начин събития и кампании, както и да подобрим екипната си работа.

Работни задачи на административния мениджър:

 • Асистира изпълнението на ежедневните работни задачи на ръководителя на Центъра, включително връзката с Нов български университет
 • Подпомага и координира работата на екипа
 • Организира работни срещи, обучения и събития
 • Води протоколи от екипни срещи, организира календар на работните задачи и проследява изпълнението им
 • Поддържа кореспонденция с партньори и координира работата с тях
 • Изготвя документация и осъществява административното обслужване на Центъра

Търсим професионалист с:

 • Висше образование (бакалавърска степен)
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Умения за писмена и устна комуникация
 • Организационни умения
 • Умения за администриране на документи

Личните качества, които вярваме, че ще помогнат в работата в Ноу-хау центъра за алтернативни грижи:

 • Умения за работа в екип
 • Себерефлексия и приемане на различията
 • Отговорност към поставените задачи и срокове
 • Проактивност

Позицията е за 8-часов работен ден при пет часова работна седмица. 

Ако свободната позиция представлява интерес за Вас, моля Ви изпратете ни своята автобиография до 15.05.2018 г. на е-mail: denitsa@knowhowcentre.org

Екипът на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи ще се свърже само с онези кандидати, които ще бъдат поканени на събеседване. 

Успех!

Translate »