Нашата работа

,

Перспективата на силните страни в социалната работа и промяната на общности чрез нея

На 9 декември в Кюстендил се състоя пореден семинар, организиран от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и Община Кюстендил. Tемата беше „Как перспективата на силните страни в социалната работа може да бъде прилагана в работа с деца и възрастни и за развитие на всяка общност“.

Помагащите специалисти могат да видят как хората, с които работят, се справят с трудностите

Д-р Галина Маркова, ръководител на проекта „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“ представи какво означава „перспектива на силните страни“ и защо се използва в партниране на хора от уязвими групи. Чрез тази перспектива, каза тя,  помагащите специалисти могат да видят

  • как хората, с които работят, се справят с трудностите,
  • изграждат свои собствени стратегии за развитие и
  • включват хора, които им помагат да ги осъществят.

Тази перспектива е овластяваща

Когато тези помагащи специалисти научат за собствените стратегии на хората, те по-лесно могат да видят своето място в тези вече създадени стратегии. По този начин могат да признаят на човека, на който помагат, авторството му в своя собствен живот. Затова тази перспектива е овластяваща. Използването й е предизвикателство, защото много често стратегиите за справяне са интуитивни и не се осъзнават. Затова професионалистите трябва да създадат такива условия в разговорите, че клиентите да ги открият. Когато хората открият силните си страни и стратегиите си за справяне, те започват по-осъзнато да ги използват.

Овластяване на хора от ромската общност

Втората част на семинара беше илюстрация как тази перспектива се използва в проекта „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“ за овластяване на хора от ромската общност – деца и възрастни. Анжела Филипова и Александър Рангелов представиха работата си с младежка група от ромски деца, които учат в кюстендилски средни училища.

Право на децата да диктуват дневния ред

Водещите принципи на перспективата на силните страни се прилагат като се дава право на децата да диктуват дневния ред, защото техните интереси са водещи за фасилитаторите на тази група. Децата представиха този дневен ред, който е свързан с дискусии по важни за тях теми: здравословно хранене, комуникационни умения, отношения и работа в екип, изисквания за дисциплина и ред в училище и справяне с насилието там.

Това, което обединява всички деца от групата е желанието им да мотивират други

Участници в семинара попитаха децата по какъв начин тази група им помага. Те отговориха, че всеки взима от нея различни, важни за себе си неща. Едни от индивидуални играчи стават екипни, други повишават уменията си за общуване, трети преодоляват навиците си да избягват да общуват с други ромски деца от „махалата“. Това, което обединява всички деца от групата е желанието им да мотивират други, по-малки ромчета  да учат и успяват. Това желание беше посрещнато с ентусиазъм от участници в семинара, които поканиха младите хора да се срещнат с ромски ученици  в училища в Кюстендил.

Проектът може да се заяви като добра практика

Важни гости на семинара бяха представителите на посолството на САЩ, Джъстин Хюнг и Евгени Тодоров. В края на семинара те проведоха среща с децата и се снимаха с тях. Проф. Илона Томова от БАН също участва в семинара. Тя, като участник в оценката на проекта, представи предварителни резултати от своето изследване. Те показват, според нея, че проектът може да се заяви като добра практика. Това, което го прави такава, е отношението на хората, работещи с деца от общността. Това е отношение на ангажираност и обич към децата, което пък стопява бариери, включително и междуетнически.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »