Нашата работа

,

Семинар за педагогиката на сексуалността и психодрамата

Водещ на обучението беше Херман Радлер – сертифициран психотерапевт от Австрия, с богат опит в областта на психодрамата като терапевтичен метод. Херман е основател на “Терапевтични общности” – Австрия и работи с деца в риск, и в Австрия, и в чужбина.

Обучението постави фокус върху юношеството, което се счита както за част от детството, така и за обособен от него период. То е конструирано от различни дискурси, представителства и очаквания, което внушава потребността от рефлексия на изследователите за специфичното място на тийнейджърите. (Raby, 2007, p. 40). Сексуалното образование не се свежда единствено до информиране, позволение или забрана. То е насочено към едни от най- интимните аспекти от живота – любов, уязвимост, сила, приятелство, агресия.

  • Как да научим децата, които не живеят в семействата си по произход, а живеят в резидентни услуги, домове и институции?
  • По какъв начин да бъде предавано това знание на децата с увреждания?
  • Какво казват правата на детето по отношение на сексуалността?
  • Как да обучаваме по въпросите на сексуалността по принцип?

Това бяха основните въпроси, на които този семинар се опита да отговори, използвайки техниките на психодрамата.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »