Нашата работа

,

Годишна национална конференция на “Надежда и домове за децата”

Екипът на Ноу-хау центъра взе участие в годишната национална конференция на „Надежда и домове за децата – клон България“. Събитието се проведе в дух на партньорство и положителна оценка към приноса на НПО за социалната промяна, която деинституционализацията на децата постига. Участниците бяха поздравени от г-жа Мая Манолова – национален омбудсман и г-жа Офелия Кънева – председател на ДАЗД.

Конференцията се проведе под мотото „Заедно“ и основната цел беше да се покажат успешни модели на съвместна работа между НПО, държавни и общински организации. Освен моделите „Активна семейна подкрепа“ и „Областен координационен механизъм по деинституционализация“ организацията представи практики на партньорство между различни НПО, които допълват ресурси в подкрепата на децата и семействата. Бяха презентирани и практики на няколко отдели за закрила на детето и представителите на областните управи. Като успешен модел на партньорство беше представена и „Коалиция 2025“.

Втората част на конференцията се фокусира върху идеи как практиките на взаимодействие да се подобряват и да придобиват устойчивост и системност.

По време на събитието „Надежда и домове за децата – клон България“ раздадоха и своите годишни награди „Професионалист с горещо сърце“.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »