Нашата работа

,

Можем ли да постигнем значима промяна в системата за детски грижи и закрила?

Присъединете се към растящото движение от хора, създаващи промяна, насочена към подобряването на системата за закрила на детето в България!

Фондация „Нексиал Системс“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, благодарение на подкрепата на Фонд „Мечтата на Таня“, предоставят разработените от тях иновативна системна карта „Системата на децата в семейства“ и безплатна онлайн обучителна програма с фокус върху системното мислене и използването на инструменти за подкрепа на промяната в системата за детски грижи и закрила. 

Нашата цел е да:

  • насърчим системното мислене и повишим разбирането за това как може да се постигне промяна в системата;
  • предизвикаме разговори за радикално преструктуриране на системата и сътрудничество в рамките на цялата система;
  • изградим колективен интелект и стремеж към действие за преход към система, която подкрепя родителите и запазва повече деца в семейства. 

Защо ни е необходим системен подход?

За да подобрим системата, трябва да разберем как и защо днешната система функционира по този начин. Какви са различните гледни точки и перспективи? Темите и динамиката, които играят роля са сложни, преплетени и оформени чрез дълбоко вкоренени нагласи. Искаме да направим смела крачка и да разширим границите, като експериментираме с нови концепции и наративи. 

Всяко дете се нуждае от едни и същи неща, за да се развива: безопасна и стимулираща среда и стабилна връзка с грижовни родители. Знаем, че освен ако няма насилие и малтретиране, всички деца имат полза от грижите и подкрепата, които техните семейства им предоставят.

Застъпниците, работещи в подкрепа на децата в България, са категорични по отношение на следното: 

1. Твърде много деца са ненужно разделени от семействата си; 

2. Децата са в много по-голяма степен отделяни от семейства, живеещи в бедност или от семейства, в които един от членовете е с увреждане; 

3. С правилната подкрепа повече семейства могат и трябва да останат заедно. 

Бедността, увреждането или принадлежността към маргинализирана общност сами по себе си не водят до по-голяма вероятност за раздяла на семействата. Но социалното изключване, дискриминацията и липсата на подкрепа, които някои семейства е по-вероятно да преживеят, го правят. 

Необходима е системна промяна, за да се преосмисли бъдещето на българската система за детска грижа и закрила, в която инвестирането в семействата е приоритет, хората с житейски опит от системата са ценени и изслушвани, а децата в семействата, които преживяват трудности, получават подкрепата, от която се нуждаят, за да могат да се развиват по най-добрия за тях начин. 

Разберете повече за картата и обучението тук.

Крайният срок за заявки е 31 октомври. Местата за онлайн сесиите, провеждани на живо, са ограничени.

Translate »