Нашата работа

, ,

Мобилна игра, която помага на децата в правната система

Всяка година повече от половин милион деца в Европа влизат в контакт със закона. За да им помогне да разберат съдебните производства и своите права, Terre des hommes (Tdh) разработи заедно с млади хора StoryLab новаторска мобилна игра, която превежда младите хора през работата на правната система.

Учене чрез игра

Играейки StoryLab, децата се намират в различни роли, вариращи от жертви, свидетели и извършители в различни ситуации, като например дете, което преминава през развод на родителите, дете, което има родители, работещи в чужбина, и дете, които участва в сбивания на ученически банди. В играта децата могат да проучат различни резултати, от оптимистични (чрез посредничество Питър погасява щетите) до доста мрачни последствия (Питър се оказва в затвора). Това позволява на играчите да получат точни познания за това, какво се случва в съдебните производства и какви са техните права.

“Играчите също имат възможност да изпращат електронни карти на лицата, вземащи решения, със съобщения за мнението им за съдебната система за деца”, казва Джудит Немет-Алмаси, заместник-началник на регионалното бюро на Tdh.

Участието на децата е сърцето на нашия проект

Заедно с партньорите си, Tdh работи с 160 млади хора в Румъния, Хърватия, Унгария и България, за да развие StoryLab. Първо, научиха повече за съдебната система: как работи, кои са основните фигури и какви са законите. Те посетиха съдебни зали, разговаряха със съдии, прокурори, пробационни и полицейски служители и настойници. “Много оценявам взаимодействието със специалистите и че можем да мислим и обменяме информация свободно”, казва Раду, младо момче от Румъния. След това те избраха историите, предоставиха идеи и обратна връзка относно дизайна, анимацията и начина, по който изглеждат героите, и измислиха заглавието на играта.

По време на проектните събития децата, участвали в проекта, представиха играта и споделиха препоръките си за това, как може да се подобри съдебната система, включително начина, по който професионалистите работят и общуват с децата. “Никога не забравяйте – ако детето ви вярва, то ще има смелостта да говори и да сподели проблемите си”, беше посланието на тийнейджърка в Унгария към професионалистите, работещи с деца.

“Идеята за тази игра е страхотна и искам повече деца да разберат за това, защото става въпрос за насилието и пренебрегването, които се случват навсякъде около нас”, каза хърватски младеж.

Translate »