Нашата работа

, ,

Как да работим с деца, които ни нямат доверие? – запис от лекция на Питър Фугъл в НБУ

Защо, когато работим с деца и младежи, които трудно ни се доверяват, е необходимо да променим начина си мислене? Кои са четирите области, които обхваща основаният на ментализация интегриран подход – АМБИТ? Защо той може да се прилага само в контекста на изграждането на екипи и мрежи, и само в контекста на отношенията около децата и младежите? Какви са предизвикателствата в прилагането на подхода и защо той се счита за обещаващ? Това бяха някои от въпросите, на които отговори д-р Питър Фугъл, клиничен директор на Центъра за деца и семейства „Анна Фройд“ в Лондон, по време на негова лекция през м. октомври 2022г. в Нов български университет. 

Д-р Фугъл представи „Подходът АМБИТ и ментализацията при работа с деца и млади хора, които отказват помощта ни“. Той подчерта, че същността на подхода се състои в това, да се отнесем към проблема на детето не през парадигмата на психопатологията и поставянето на диагнози, а да се опитаме да видим какви да способностите му за устойчивост (резилиънс) и справяне със собствените му ресурси. Същността на това е, да намерим кои са взаимоотношенията в средата около детето и кои от тях могат да предоставят подкрепа, помощ, обич, внимание и т.н. Така терапията е конструирана като социален процес. Началото на такъв процес се крие в изграждането на взаимоотношения, а не в търсенето на най-добрия специалист за решаваното на проблема.

На лекцията присъстваха над 70 студенти, преподаватели и членове на професионалната общност, ангажирана в психосоциална подкрепа на деца и младежи. Лекцията беше излъчена на живо и през YouTube канала на НБУ.

Translate »