Нашата работа

,

Летен стаж “Практическа психопатология – умения за интервюиране и консултиране”

Кога: 02 юли 20 юли 2018
Къде: Нов български университет

Нов български университет обяви провеждането на летен стаж “Практическа психопатология умения за интервюиране и консултиране” от 02.07 до 20.07.2018. Програмата е практически ориентирана и методологично включва представяне и обсъждане на случаи, проследяване на записи на случаи, дискусии и симулации.

Могат да се включат студенти и специалисти от областта на психологията, медицината, логопедията и социалната работа. Тъй като програмата не включва теоритични въведения в психопатологията, се очаква участниците да имат основни теоритични познания в областта.

Преподавателите по време на стажа са:

доц. д-р Маргарита Станкова (психиатър)

ас. д-р Галина Маркова Дерелиева (психотерапевт)

гл. ас. д-р Румен Петров (психиатър)

проф. д-р Орлин Тодоров (психотерапевт)

глав. ас. д-р Светлозар Василев (психиатър, психотерапевт)

Евгения Даскалова (психолог)

Георги Георгиев (психолог)

Венета Василева (психолог)

Диана Ненова (психолог)

Успешно приключилите участници ще получат сертификат от ФДЕПО.

При заявка модулите могат да се преподават на английски и руски език.

Translate »