Нашата работа

,

Обучение за ромски фасилитатори

На 8 и 9 юни в център “Сохо” в София се проведе обучение за младежки ромски фасилитатори по проект PEER – Участие, Преживяване и Овластяване на Ромски млади хора. Водещ на обучението беше професор Бари Пърси-Смит от Huddersfield University, Великобритания.

Action Research

Обучението заложи на рефлексивните и преживелищните методи, характерни за качествените изследвания от типа изследване в хода на действието (action research) за работа с групи младежи и деца, чрез които се постига критична рефлексия върху реалността, включване, ефективно участие и овластяване.

Участници бяха представители на 10 младежки и ромски неправителствени организации, които работят по различни проблеми на ромското и младежкото включване – ранно детско развитие, училищно образование, академично образование, справяне с рискови поведения, справяне с насилието.

PAI е процес на сътрудничество

Проектът PEER използва изследователски методи, като action research, в рамките на подхода изследване в хода на действието (PAI – Participatory Action Inquiry). Чрез PAI проектът PEER включва едновременно ромски млади хора и професионалисти като обучители, съ-изследователи, оценители и участници в проектните дейности по теми, които засягат младите роми. PAI е процес на сътрудничество, който включва цикли на учене, действие, ново знание основано на действието.

Методът създава среда, в която проблемите на общността и визията за тяхното решаване биват изследвани и контекстуализирани чрез рефлексия върху по-широкото знание в областта „развитие на общности“. На базата на новото знание се планират нови действия за позитивна промяна.

Translate »