Нашата работа

Национална работна среща по проект PEER

На 25 и 26 май, 2015 г. се проведе национална работна среща по проект PEER, посветена на добрите практики в областта на ромското и младежкото участие. В нея се включиха представители на асоциираните проектни партньори на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ:

 • СНЦ “СъУчастие” – Варна,
 • Младежка фондация “АРЕТЕ” – София,
 • Младежко сдружение “Надежда за нас” – София.

Освен тях в срещата участваха и представиха добри практики

 • Център “Амалипе”, Велико Търново,
 • Фондация “Сийдър”, София и ръководените от нея услуги ЦНСТ в Кюстендил и Казанлък,
 • Фондация “Здраве и социално развитие”, клоновете в София и Кюстендил,
 • СНЦ “Знание, Успех, Промяна”, клоновете в Дупница и Благоевград,
 • Фондация “Етноинтеграция”, Дупница и
 • Сдружение “РеAкт”, София.

Pодкрепящите фактори и бариерите пред ромското и младежкото участие

Работните групи в срещата очертаха разбирането за ромското и младежкото участие и овластяване, както през теоретичната обосновка на тези понятия, така и от гледна точка на контекста и натрупания опит в България. Дефинирани бяха подкрепящите фактори и бариерите пред ромското и младежкото участие. Изработеният материал от срещата ще бъде интегриран в обучителен наръчник за ромско участие по метода “изследване в хода на действието” (action research), който се подготвя понастоящем от международния екип на проекта.

PEER дава възможност за участие на ромски младежи

Основна цел на проекта PEER (Участие, Преживяване и Овластяване на Ромски млади хора) е участието на ромските младежи в Европа в създаването на политики, които засягат техния собствен живот. PEER ще създаде условия и ще овласти ромски деца и младежи така, че да получат преживяване за смислено участие в области, които оформят живота им. Проектът PEER дава възможност на ромски млади хора (12-18) от 9 страни-членки на Европейския съюз да участват активно в процес на изследване чрез действие (action research).

Повишаване на капацитета на маргинализирани общности

Целта е да се изучат и развият начините, по които тези хора могат да участват във взимането на решения и изпълнението на дейности, които засягат техния живот. Това се постига чрез

 • създаване на обучения за повишаване на капацитета на маргинализирани общности,
 • въвличане на ромските млади хора като съ-изследователи чрез процес на критична рефлексия и взаимно учене, и
 • развитие на последващи интервенции и инструменти за изследване чрез действие, които да доведат до позитивна промяна на местно, регионално и национално ниво.

Проектът се води от Babes-Bolyai University, Румъния. Той обхваща следните европейски държави: Румъния, България, Великобритания, Испания, Италия, Кипър, Литва, Франция, Ирландия

Translate »