Нашата работа

,

Лекция за специалисти за водене на случай в социалната работа

Проведе се последната за сезона от цикъла лекции за повишаване на капацитета на общността да се справя със случаите на деца в риск в община Кюстендил. Тя е организирана от Община Кюстендил в партньорство с Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, в рамките на проект “Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”, финансиран от фондация ВЕЛУКС.

Лекцията се проведе в Килийното училище в града. Темата беше “Водене на случай: основни принципи”, а водещ беше Борислава Мечева, психолог и фамилен терапевт.

Лекцията събра аудитория от близо 50 специалисти, представители на различни сектори в областта на закрила на детето – община, Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел “Закрила на детето”, Полиция, РЗИ, детски градини, училища, услуги в общността, медицински центрове.

Цикълът от лекции стартира в началото на тази година и ще бъде възобновен през септември с темата “Работа със случаи на насилие”. До момента в лекциите са взели участие над 120 специалисти, а темите включваха:

  • “Фамилни групови конференции” с водещ Мария Петрова от Фондация “Лале”,
  • “Училищни политики за сигурност на деца и преподаватели” с водещ Малина Славова от Сдружение “Шанс и закрила”, Хасково,
  • “Ранно детско развитие” с водещ д-р Силвия Василева от Фондация “Здраве и социално развитие”,
  • “Правата на детето” с водещ Маргарита Пармакова от Фондация „Сийдър“.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »