Нашата работа

Приобщаване на децата в обществото


Чрез засилена подготовка на социалните работници към приобщаване на децата от социалните услуги в обществото

По повод на наскоро проведеното социологическо проучване на тема „Обществени нагласи към процеса на деинституционализация и предлаганите нови социални услуги в общността“, на 24.1.2019 в МТСП се проведе пресконференция и дискусия с журналисти и представители на неправителствения сектор. Пресконфернцията беше проведена като част от дейностите по национална кампания „Мисията е възможна“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На проведенето събитие управителят на „Алфа Рисърч“ доцент Боряна Димитрова представи важни данни относно деинституционализацията през социологическо проучване на агенцията на тема „Деинституционализация на децата в България – поглед отвън и отвътре“, проведено през м. ноември 2018 г.

Какво научихме?

Тези данни свидетелстват за капацитета на социалните работници. 73% от тях заявяват, че не са подготвени да работят с децата, за които трябва не само да се грижат, а да им помагат да се интегрират в общността, която не ги иска.

Как участвахме?

Д-р Галина Маркова, ръководител на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, предложи данните, които изследването представя да се интегрират в настоящи проекти, целящи да подготвят социални работници.

Данните относно състоянието на професионалната квалификация на социалните работници:

  1. не разбират поведението на поверените им деца, което означава, че не познават теории, които обясняват ефектите на насилието, раздяла от семейството и институционализацията върху развитието на хората.
  2. не разбират своята роля в интегрирането на деца от домове и нямат умения да работят с учители, родители и граждани, живеещи в общностите в процеса на интегриране на деца от институции.
  3. нямат умения да работят с родителите на самите деца.
  4. разбират поведението на децата като плод на „характер“, което означава, че те нямат задължителните за социалната работа нагласи за работа с маргинализирани групи, обратно – те споделят предразсъдъците на живеещите в България хора. Това означава, че в проектите, които МТСП представя спешно трябва да се интегрират обучителни модули, които подготвят социалните работници в темите: теория на травмата, теория на привързаността, невронауки. 

От областта на уменията, които социалните работници трябва да имат, тези проекти трябва да включат – умения заработа с институционализирани деца, умения за работа с общности, умения за работа с училищната общност. В областта „нагласи“ обученията трябва да съумеят да постигнат осъзнаване на стигматизиращите нагласи и да ги променят с подходящите нагласи за социалните работници.

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2M&prid=1593&lang=

https://www.mediapool.bg/balgarite-ostavat-predubedeni-kam-detsata-ot-sotsialni-domove-news289090.html

Translate »