Нашата работа

,

Учебно помагало срещу трафика на деца

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Сдружение „Рефлективно учене България“ създадоха учебно помагало по проект „Светулка“, който се разработва от Сдружение „SOS Детски селища България“ в партньорство с „SOS Детски селища Швеция“ и с финансиране от Фондация „Radiohjälpen“ — Швеция.

Повишава информираността на децата в училищна възраст


Проект „Светулка“ има за цел превенция на трафика на деца за сексуална експлоатация чрез повишаване на информираността на децата в училищна възраст и подобряване уменията и познанията на професионалистите, които работят с тях, да разпознават първоначалните признаци на трафик и да извършват превантивна работа с деца от високо-рисковите групи.

Съобразено с възрастта на децата

Учебното помагало се състои от три части: ръководство за учители, интернет приложение за работа в клас и мобилна апликация. Ръководството е насочено към учители в прогимназиалните класове и представя методика, съобразена с възрастта на децата, за запознаване на децата с проблема на трафика на деца с цел сексуална експлоатация.

Ръководството е създадено на базата на резултатите от предварителна анкета, проведена за проект „Светулка“ за оценка на познанията на децата по темата „трафик на деца за сексуална експлоатация“. В нея са анкетирани общо 133 деца от IV-ти и V-ти клас в училища в страната.

Спомага за по-доброто представяне на информацията

Интернет приложението за работа в клас (sos-svetulka.net ) спомага за по-доброто представяне на информацията относно рискове от попадане в трафик, тяхното разпознаване, в етапите, през които преминава въвличането в него, както и съвети към децата за това как могат да се предпазят, и кои институции и горещи телефонни линии могат да им помогнат. Приложението предлага и база с ресурси и инструмент за обратна връзка от децата и учителите.

Игрови тест към всеки урок

Мобилното приложение (goo.gl/kYh9Rc ) може да бъде свалено на смарт телефон Андроид през Google Play и съдържа обобщената информация от уроците, игрови тест към всеки урок, както и телефонен указател за спешна сигнализация.

Създаденото ръководство за „Превенция трафика на деца с цел сексуална експлоатация“ е пилотно и след анализа на обратната връзка от неговото прилагане ще бъде повторно оценено и представено на Сдружение „SOS Детски селища България“.

Translate »