Нашата работа

,

Обучения за работа с непридружени деца мигранти

 

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – НБУ (НХЦ) съвместно с Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ) организира обучения за работа с непридружени деца-мигранти и приемни семейства, които подкрепят непридружени деца-мигранти. Три дву-дневни обучения ще бъдат проведени в Хасково (21 и 22 февруари), Сливен (28 февруари и 1 март) и София (28 февруари и 1 март) в рамките проекта „Pазвитие на приемна грижа за непридружени деца мигранти в Eвропа“, по който НХЦ си партнира с организации от Холандия, Италия и Гърция.

Обученията са насочени към професионалисти от трите региона, които работят с приемни родители. Целта им е да развият знанията и уменията на професионалистите заедно с приемните родители да подпомагат непридружени деца мигранти и уязвими деца от различен етнос и националност. В основата на обучителната програма е утвърденият модел за предоставяне на подкрепа и грижа за деца мигранти и бежанци на холандската неправителствена организация „Nidos”, чиито над 20-годишен тематичен опит е използван успешно в държави от цяла Европа.

Особености на работата с децата от различни култури

Сред темите на обучението са особеностите на работата с децата от различни култури, които ще бъдат разгледани през перспективата на специфичния профил на децата мигранти (характеристики и поведение, преживяване и травми, уязвимост и рискови фактори), работата с „деца, които се намират между две култури“, както и предизвикателствата на българския контекст. Ще бъде обсъдена и ролята на подкрепящите професионалисти и приемните семейства, нуждите на децата и очакванията на приемните родители, срещата между тях и необходимата подкрепа. Част от обучителния пакет е и представянето на методика за разработването на индивидуален проект за по-лесна адаптация в общността и самостоятелен живот на децата. Участниците в обученията ще получат сертификати.

В случай, че проявявате интерес да се включите в някое от обученията, можете да потърсите допълнителна информация от Евгения Тонева, координатор на проекта на тел. 088 5 199 088 и по електронната поща: evgenia@knowhowcentre.org.

Translate »