Нашата работа

,

В Кюстендил беше открит Образователен център за интегрирани услуги

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ откри Образователен център за интегрирани услуги. На откриването на центъра присъстваха депутатът Кирил Калфин, председателят на Общинския съвет на гр. Кюстендил Иван Андонов, зам.-кметът Росица Плачкова, общинският съветник Рая Димитрова, представителят на фондация “Велукс” Крисчън Холдет, председателят на “ФЗСР” Елена Кабакчиева, както и представители на местната общност.

Галина Маркова, ръководител на проекта, отправи благодарности към всички партньори за постигнатото и изрази надежда, че този опит ще бъде използван и на други места в страната.

Целта е да бъде подпомогната ромската общност и образователните потребности на децата

Услугите в общността предоставя местен екип подготвен и подкрепян от “Фондация здраве и социално развитие”. Дейността на центъра се развива в няколко направления:

  • полудневна детска градина за подготовка на деца на възраст 4-5г. за успешно започване на училище,
  • консултации за бременни жени и майки с деца 0-3г.,
  • групи за развиване на социални умения за младежи 12-17г., както и
  • организирането на детска кухня.

Целта е да бъде подпомогната ромската общност и образователните потребности на децата, подготовката им по български език и развиването на социалните им умения от най-ранна възраст.

Майките на децата изказаха своята положителна оценка за създадения набор от услуги и впечатленията си от доброто отношение към техните деца. До момента предучилищната програма за деца е обхванала общо 26 деца. Работата с децата е ежедневна в рамките на три часа и се води по предварително разработена учебна програма, съобразена с образователните изисквания за съответната възраст.

Групова работа „родители – деца“ за развиване на родителски умения

В рамките на програмата е включена групова работа „родители – деца“ за развиване на родителски умения за подкрепа на образователните нужди на децата. В програмата за родителски умения са включени три вида групи: за бременни жени, за майки на деца 0-1 г. и за майки на деца 1-3 г. Към момента програмата е обхванала 28 бременни жени, 22 майки на деца 1-3 г. и 7 майки на деца 0-1 г.

По програмата за развитие на социални умения в младежи на възраст 12 – 17 г. е организирана една група от 13 младежи, момчета на възраст 15 – 16 г. Обучението включва модул от 15 поредни срещи. Срещите се провеждат веднъж седмично по 3 астрономични часа.

Индивидуална работа със семейства в риск

В програмата за индивидуална работа със семейства в риск са обхванати 7 семейства. В рамките на всеки индивидуален случай е извършена оценка на потребностите и е изготвен индивидуален план за ползване на услугите.

На 24-ти октомври 2014 г.  Ноу-хау центърът ще организира конференция, на която ще се представят резултатите от програмите и от изследванията по проекта, направени до момента. Ще отговорим на въпросите:

  • Как програмите подготвят деца от ромската общност за детската градина училище?
  • Какви са стратегиите за развитие на многодетните семейства?
  • Имат ли формула на успеха жените в ромския квартал „Изток“ в Кюстендил?
  • Какво губят и какво печелят ромите от интеграцията? Какво губят и какво печелят българите от ромската интеграция?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »