Новини

Деца-бежанци опитомяват дракона на живота с взаимна подкрепа и учене

Проектът REFUGE-ED – Effective practices in education, mental health and psychosocial support for the integration of refugee children, финансиран чрез програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020, идентифицира успешни практики и програми, които създават по-добри условия за образованието, благосъстоянието и интеграцията на децата бежанци и мигранти.

В периода 2021–2023 г. 46 училища, приемни центрове и институции за осигуряване на грижи в цяла Европа участват при реализиране на дейностите по проекта. В България проектът се изпълнява от CERMES (Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания към Нов български университет).

Форумът  „Диалогична креативност за включващо образование на деца – мигранти и бежанци“

В рамките на проекта департамент „Политически науки“ проведе открит форум на тема „Диалогична креативност за включващо образование на деца – мигранти и бежанци“. Форумът имаше за цел обмяната на опит в полето на иновативни практики и методи в образователното включване и психо-социалната подкрепа, които насърчават образователния успех и благосъстоянието на деца мигранти и бежанци, включително непридружени младежи.

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца беше представен на форума от д-р Радостина Антонова и Елица Лингорски, които организираха уъркшоп за група деца и младежи от РПЦ „Овча купел“ и „Военна рампа“. 18-те момичета и момчета от Афганистан, Сирия, Ирак и Чечения  на възраст 8 – 17 г. се включиха с желание в предложената идея за представяне на свой разказ на житейския си път през метода „Реката на живота“.

Методът „Реката на живота“

Методът съчетава визуално и устно пресъздаване на значими събития – пристанища в живота на всяко дете. Плувайки от едно пристанище към следващото, децата разказват за своите преживявания – събрани съкровища – олицетворяващи тяхното събрано знание и мъдрост. Използват се рисунки, колажи и текстови надписи в пресъздаването на разказите от първо лице.

Момичетата представиха не своето минало, а мечтите си за сигурен дом и семейство. По-малките момчета представиха живота под формата на дракон, защото „животът е труден като дракон“, но когато сме заедно и се учим, драконът ще бъде опитомен. Желанията и мечтите си децата свързаха с оказване на взаимна помощ и подкрепа, надежда за по-добро бъдеще и сигурност и придобиване на образование и професия, а към тях младежите, преминали през война и загуби, но продължили, защото няма друг изход, освен да се движиш напред, добавиха и поуката:

„Не се предоверявай на хора, които ти дават лъжливи обещания“.

Включиха се активно и техните придружители и преводачи, като самите те също споделиха интересен опит. 

В представянията на проекта и дискусиите участваха представители на Международната организация по миграция – България, 15, 66 и 74  СУ,  ДАБ при МС, Омбудсман на Република България, Държавна агенция за закрила на детето, Каритас, Фондация “Мисия Криле”, SOS Детски селища и други неправителствени организации, работещи с деца-бежанци. Домакини на събитието бяха ръководителят на проекта проф. д-р Анна Кръстева и доц. д-р Евелина Стайкова – ръководител на департамент „Политически науки“, НБУ.

Translate »