Нашата работа

, ,

Наръчник за грижа за непридружени деца

Наръчник за предоставяне на алтернативна грижа в семейна среда за непридружени деца мигранти вече е достъпен на български език

Наръчникът представя в детайли утвърдения цялостен модел за работа по случаи и грижа на непридружени деца мигранти, разработен от нидерландската неправителствена организация „Нидос“. Моделът е базиран на над 20-годишната практика на „Нидос“ в предоставянето на услуги за непридружени деца мигранти, който ги поставя сред най-опитните в това отношение в света. През последните 5 години моделът е апробиран и се прилага успешно в над 15 други държави в Европа.

Книгата е насочена приоритетно към специалисти, които работят пряко с приемни родители и непридружени деца мигранти, настанени в приемна грижа, но би била от полза на всички професионалисти от системата за закрила на детето, психолози, социални работници, служители на приемателни бежански центрове и резиденти услуги за деца, както и на настойниците на децата мигранти.

Подход за подкрепа на непридружени деца мигранти с фокус върху техните специални нужди и житейската ситуация

Представен е подходът за подкрепа на непридружени деца мигранти с фокус върху техните специални нужди и житейската ситуация, в която се намират (модул 1), както и конкретна информация за алтернативната семейна грижа за такива деца: процедури за подбор, скрининг и напасване на деца и приемни родители и мониторинг на настаняването в приемна грижа (модул 2). Най-важните инструменти са достъпни в приложенията.

Изтеглете документа оттук.

Документът е преведен и адаптиран на български език в рамките на проект „Развитие на приемна грижа за непридружени деца мигранти в Европа“ (PROFUCE), по който Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца работи в партньорство с нидерландските колеги и още 5 организации от Италия, Гърция и България.

Допълнителна информация за модела за алтернативна семейна грижа, тематична литература и други полезни инструменти можете да откриете на уебсайта, посветен на него: https://engi.eu/projects/alfaca/manual

На сайта можете да откриете и специално приложение към наръчника на английски език, което описва българския контекст, в който се предоставят подкрепа и грижа за непридружени деца мигранти.

Translate »