Нашата работа

Търсим да назначим изследовател

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ търси да назначи изследовател. Центърът е изследователска и консултативна организация, част от академичната структура на Нов български университет. Работим с правителството на България в реформирането на системата за детски права.

Търсим професионалист за своя малък, но много динамичен екип, със следната образователна степен и квалификации:

 • Докторантура (PhD или пред защита) в следните области: психология, социология, политически науки, антропология, социална работа.
 • Опит в провеждането на изследвания, които изискват работа с количествени и качествени данни
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Умения за писмена и устна комуникация
 • Организационни умения
 • Умения за администриране на документи

Личните качества, които вярваме, че ще помогнат в работата в Ноу-хау центъра за алтернативни грижи:

 • Умения за работа в екип
 • Себерефлексия и приемане на различията
 • Отговорност към поставените задачи и срокове
 • Проактивност

Позицията е за 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица.
Моля изпращайте кандидатури (автобиография и мотивационно писмо) до 20 юли 2019 на info@knowhowcentre.org. При успешно преминат подбор ще бъдете поканени на събеседване, което ще се състои между 25 и 30 юли.
Успех!

Translate »