Нашата работа

,

Международна среща по проекта “Регионален ресурсен център за закрила на детето”

В периода 28-29 април 2015 г. в гр. Белград, Сърбия се проведе среща на изследователските екипи по проект на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – Регионален ресурсен център за закрила на детето (Портал за закрила на детето). Основна цел на центъра е да развие силна регионална общност от практики и иновации в Югоизточна Европа, сред заинтересовани страни, които да допринесат пряко за развитието и предоставянето на услуги за закрила на детето.

В периода март-август 2015 г. екип от изследователи осъществява проучване и анализиране на съществуващите практики на социална работа в България, трудностите и придизвикателствата, както и нуждите от подкрепа. Основната цел на изследването е да се направи общ преглед (изходно ниво) на професионалните и парапрофесионалните практики за закрила на детето на местно ниво в региона, както и преглед на знанията и уменията на професионалистите с цел подобряване на услугите и механизмите за закрила на детето.

Срещата в Белград беше посветена на обсъждане на резултатите от проведения ситуационен анализ от всички организации, партньори по проекта в 8 държави (Албания, България, Босна и Херцеговина, Косово, Молдова, Румъния, Сърбия и Хърватия).

Беше направено представяне на изводите от направения анализ на докумените и литературата, обсъдена методологията на проучването и планиран следващия етап – провеждане на полуструктурирани интервюта и фокус групи. Представител на българския екип на срещата беше Стоян Михайлов.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »