Нашата работа

Клиничен семинар по случаи на деца от Кюстендил

На 26 април 2013 г. в гр. Кюстендил се проведе клиничен семинар, на който бяха разгледани случаи от практиката на различните служби в община Кюстендил, работещи с деца в институции и деца в риск. Семинарът беше последната стъпка от проекта на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца, НБУ за изготвяне на обучителни програми. Програмите са предназначени за представители на общинската администрация и директори на социални услуги в общността за развитие на нови услуги и са съобразени с потребностите на децата от закритите институции в общини, изпълняващи проекти по деинституционализация.

Конкретни случаи бяха супервизирани от преподавателите от Центъра „Български институт за отношения между хората“ – НБУ  проф. д-р Тома Томов, Мая Младенова и Антоанета Матеева.

Екипната работа по конкретните случаи на специалисти от различни сфери на системата показа на практика, че има най-добри резултати при  идентифициране на потребностите на детето. В резултат на опита от проведения семинар, Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца – НБУ ще разработи модул за обучение на специалисти, работещи с деца от системата за закрила.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »