Нашата работа

,

Коалиция “Детство 2025” с препоръки за държавния план за деинституционализацията на деца

На 22.07.2016 г. Ноу-хау центърът участва  в  работна среща на Коалиция „Детство 2025“. На срещата беше изготвено становище на Коалицията по предложения от МТСП план за изпълнение на Визията за деинституционализация на децата.

Становището е изпратено до министъра на труда и социалната политика и отразява разбирането на неправителствените организации, членуващи в Коалицията за процеса на партньорство при създаване на плана и коректното отразяване на вече съгласувани позиции. В него са отразени и конкретни предложения, свързани с целите и мерките,  заложени в Плана.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »