Нашата работа

,

Гледайте на запис: „Как да изграждаме приобщаваща училищна среда“

Иван Пейчев е дипломант в МП „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ в Нов български университет. Той има 10-годишен опит в образователната и социалната система – възпитател в дом за деца, лишени от родителска грижа, педагогически съветник, училищен психолог, младши експерт в РУО, заместник-директор на училище. Автор е на методическа литература в областта на приобщаващото образование, управлението на училището и работа с родители. Провежда практическото обучение на бъдещи социални педагози и ресурсни учители.

В този семинар можете да научите как изглежда приобщаващото училище, какво да направите, за да създадете активно взаимодействаща общност от учениците, техните родители и учители и как можете ефективно да си партнирате с представителите на държавните институции и неправителствените организации. Една от основните идеи застъпени от Иван Пейчев е, че за да имаме приобщени деца, трябва първо да имаме приобщени учители и приобщени родители. За да може това да се случи обаче, всички трябва да са „равни“ – учители, родители, деца, работещите в системата за закрила. Принципът на проактивността – умението да предвиждаш рисковете и да ги управляваш, е основополагащ фактор в създаването на приобщаваща среда, който води до това да: 1) да не гледаме на родителите като на виновни; 2) да използваме силните страни на всички участници в учебния процес; 3) да постигнем успех в изграждането на процъфтяваща училищна общност.

Translate »