Нашата работа

Семинар на тема „Изграждане на приобщаваща училищна среда“

През 2019 г. в Департамент „Здравеопазване и социална работа“ в Нов български университет започна обучение по магистърска програма „Психосоциални интервенции за деца и семейства“. Към днешна дата програмата продължава да привлича хора с опит в работата с деца и семейства в социални услуги, в системата за закрила на детето, училищното и предучилищно образование, а също и специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа и подкрепа на деца и семейства в риск. Един от непосредствените резултати от това обучение е създалата се възможност за студентите и вече завършилите програмата специалисти да допринасят със своя професионален опит за обмена на знания и добри практики в рамките на създалата се общност от лидери – практици, както между тях, така и с широкия кръг от посветените на социалната работа и социалната промяна хора в България. Един от начините, по които този обмен се случва е инициираната от страна на студентската общност инициатива за организиране на онлайн семинари по теми, избирани и представяни от самите студенти. Съвместно с Ноу-хау център студентите ще организират поредица от уебинари и онлайн дискусии с подбрани от тях програма и съдържание. На 28 май ще ви представим първия семинар на тема:

„Изграждане на приобщаваща училищна среда“

28 май, 11:00-12:00 ч. в платформата Zoom. Линк за регистрация: https://forms.gle/W2u8QhgpTqHd7afd7

Ако искате да разберете как изглежда приобщаващото училище, какво да направите, за да създадете активно взаимодействаща общност от учениците, техните родители и учители  и как може ефективно да си партнирате с представителите на държавните институции и неправителствените организации, то сте добре дошли като участници в уебинар на тема Изграждане на приобщаваща училищна среда!

Презентатор ще бъде Иван Пейчев – дипломант в МП Психо-социални интервенции с деца и семейства“ на НБУ. Той има 10-годишен опит в образователната и социалната система (възпитател в дом за деца, лишени от родителска грижа, педагогически съветник, училищен психолог, младши експерт в РУО, заместник-директор на училище). Автор е на методическа литература в областта на приобщаващото образование, управлението на училището и работа с родители. Провежда практическото обучение на бъдещи социални педагози и ресурсни учители.

 

Translate »