Нашата работа

,

Включете се в обучение за обучители

Предлагаме възможност за участие в обучение за обучители по проект на Мрежа за закрила на детето, Югоизточна Европа и на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Обучението е насочено към хора с интереси в областта на детските права и реформата на политиките за деца.

Успешните кандидати ще имат ангажимента да представят усвоените знания от обучението пред екипа и партньорите на НХЦ, както и да го споделят и приложат в рамките на своите професионални кръгове. Участвалите в обучението ще получат възможността да се включват в бъдещи проекти на Ноу-хау центъра. Датите на обучението са 22-24 януари 2019.

Повече информация вижте в прикачения файл на английски език тук: https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/01/Info-on-INSPIRE-ToT-Tbilisi.pdf

Крайният срок за кандидатстване е 10.01.2019 г.

Translate »