Нашата работа

, , , ,

„Бъдеще в бъдеще време“ — филм за децата, на които им предстои да напуснат резидентна грижа

„Бъдеще в бъдеще време“ е късометражен филм, създаден по проект „Да изпълним (не)възможните мечти“, с финансовата подкрепа на програма „Права, Равенство и Гражданство“ 2014-2020 г. на Европейския съюз. 

Партньори по проекта са Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и Фондация „Проджекта“ (възложител на продукцията на филма). От 2006 г. насам „Проджекта“ разработва проекти със социална насоченост в сферата на работата с деца и младежи от различни уязвими групи, деца, лишени от родителски грижи, непридружени деца-мигранти и др., както и проекти за повишаване на капацитета на различни целеви групи. https://www.projecta-org.eu/

Трудността младежите да повярват, че има смисъл да планират живота си

В рамките на двугодишния проект „Да изпълним (не)възможните мечти“ екипите на 25 резидентни услуги бяха обучени да прилагат нови методологии за работа с деца и младежи в практиката си. По време на съвместната работа и постоянната супервизия, провеждана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, беше създаден екип от 65 лични наставници, някои от които участват във филма.

В процеса на работа избраните от самите младежи лични наставници постепенно започват процес на общуване, която е по-интензивен и насочен към планиране на желаното от всеки младеж бъдеще. Създадени са по-силни доверителни връзки, променят се взаимотношенията между между младеж и работещ с него личен наставник. Заедно с младежите наставниците съпреживяват емоции, свързани с техните мечти и трудностите да повярват, че има смисъл да планират живота си.

Филм за предизвикателствата, с които се сблъскват децата

Филмът цели да представи предизвикателствата, с които се сблъскват децата, напускащи резидентната грижа, но също така и техните очаквания за по-добро бъдеще. Героите на филма са една малка част от общо 132 младежи на възраст 14-18 г., работили по своите Лични проекти за живота с наставниците си в посока подобряване на ключови компетентности като грижа за себе си; самоучвствие; справяне с трудности, разочарования и загуби; отстояване на себе си; критично мислене; умения за сътрудничество с другите; адаптиране към различни роли и ситуации; отговорност; следване на правила; търсене и предлагане на помощ.

Успехите идват с постоянство

С усилия и постоянство мечтите, заложени като цели в личните проекти на децата, стъпка по стъпка се превръщат в реалност — много от младежите, напуснали държавна грижа през 2020 г., подкрепени от консултантите, започват работа, подпомогнати са в осигуряването им с общински жилища; получават допълнителна подготовка, за да завършат средно училище или да продължат образованието си в университет.


Свързани статии:

Две методологии от практиката в 25 резидентни услуги: https://knowhowcentre.nbu.bg/2-methodologies-in-residential-care/

За младежите, на които предстои да напуснат институционалната грижа и политиката към тях: https://knowhowcentre.nbu.bg/youths-leaving-institutional-care-in-bulgaria/


pastedGraphic.png

Проект „Да изпълним невъзможните мечти“ финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която документът съдържа.

Translate »