Нашата работа

,

Бюлетин, април 2020г. :„Ресурси и препоръки за децата по време на пандемия“

Ресурси и препоръки за децата в алтернативни грижи по време на пандемия

Наскоро Джулия Хобсбаум от CNN каза, че според нея напоследък се случва нещо изумително. Докато физическото здраве на хората по света е в опасност, се появява нов вид здраве, при което емоционалните връзки между хората започват да се укрепват по нов и свеж начин. Тя нарече това социално здраве.

Като специалисти, може би това не е изнендаващо за повечето от нас? Невронауката е доказала, че всеки здрав човешки мозък е естествено предпоставен за нещо много ключово — човешката връзка (линк). Понеже сме преди всичко социални същества, кризата ни обединява по начин, по който просто следването на политики никога не би могло.

Интересното е, че такива засилени емоционални връзки са видими и при деца в резидентна грижа. От ЦНСТ (линк) споделят, че застояването заедно сближава децата, учи ги да си разпределят отговорности и да се отнасят сериозно към тях. Те се отнасят и с повече доверие към социалните работници – те са единствените хора, които влизат при тях в момента.

Независимо от положителните ефекти на социално сближаване, дългосрочните рискове от последиците на извънредното положение са сериозни. Социални работници, специални педагози, логопеди, психолози, фамилни терапевти, учители, мениджъри, консултанти и супервизори наскоро споделиха в проведена от НХЦ анкета (линк) притесненията си и опасностите от променените условия на работа. Нуждата от ресурси за подкрепа на децата е по-належаща от всякога.

На проведена наскоро среща Юрочайлд (линк) представи работата си по кампания за привличане на вниманието на политиците и широката общественост към децата в алтернативни грижи, защото счита, че има нужда от спешни и координирани действия на ниво ЕС за тяхната закрила.

„Коалиция Детство 2025“ също повдига този въпрос и в момента обобщава опита на организации, които предоставят услуги и помагат на деца и родители да се справят с новите потребности.

Ресурси и насоки за защита на децата

Better Care Network

Пандемията поставя безпрецедентни предизвикателства пред децата, семействата и общностите по целия свят. Освен непосредствените последици върху грижите за децата, породени от мерките, предприети за ограничаване на вируса и за справяне с неговото въздействие върху здравето на хората, социално-икономическите последици върху капацитета на семействата и системата за алтернативни грижи вероятно ще бъдат дълготрайни и задълбочени. В тази връзка Better Care Network публикува новини, ресурси, насочени към укрепване на грижите и защитата на децата. (линк)

СЗО и Уницеф

Уницеф създададе на български език шест страници със съвети за родители (линк), съвместно със Световната здравна организация и редица други партньори, в помощ на родителите да взаимодействат конструктивно с децата си във време на доброволна физическа изолация.

Мрежа за закрила на детето— Югоизточна Европа

Международна федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец подготвиха насоки за психологическата първа помощ (линк). Това е метод за подпомагане на хора в беда, така че да се чувстват спокойни и подкрепени да се справят по-добре с предизвикателствата. Мрежата публикува и документ на Международният алианс за хората с увреждания (IDA), който предлага списък на основните бариери, с които хората с увреждания (линк) се сблъскват в тази извънредна ситуация, заедно с някои практически решения и препоръки.

Translate »