Нашата работа

,

5-дневен майсторски клас

Международно детско благосъстояние: анализиране и реформиране на системите за закрила на детето

5 дневен Майсторски клас: 1 април (понеделник) — 5 април (петък) 2019, от 9:30 до 16:30
Конферентен център UCLan Westleigh, Lea Road, Preston, Lancashire PR40RB
Цена: £950 на участник (включва подготвителни онлайн ресурси и време за консултации след събитието)

Обучението ще предложи теоретично и практическо ръководство за анализ и реформa на системите за закрила на детето

5-дневният майсторски клас ще предложи теоретично и практическо ръководство за анализ и реформa на системите за закрила на детето в държави с високи, средни и ниски доходи. Към преподавателите ще се присъединят и доказани лидери в областта на реформите за закрила на децата от “Better Care Network”, “Семейство за всяко дете”, “Надежда и домове за децата” и “УНИЦЕФ”, които ще представят изследвания на случаи на промяна в системите в различни държави, използвайки разнообразни стратегии.

Ще бъдат представени системни социологически теории, които да дадат рамки за разбиране на това как функционират системите, и как се определят, планират, прилагат и оценяват стратегии за промяна. През социологическата теория ще се фокусираме върху въпроса за власт и култура и необходимостта от противодействаща сила, която да постигне конкретни институционални промени, като овластяване на родители, общности или други важни групи.

Системната практика показва необходимостта от изучаването и оспорването на нагласи, които водят до вредни модели на работа с деца и семейства. Подходът включва рефлексия чрез въвличане, емоция и обосновка. Участниците ще работят и върху това как ефективно да използват информация и изследвания за промяна на системата. Обучението е на английски език.

Подготовката ще се състои в размисъл относно личния опит в реформата за закрила на детето   

 Подготовката за 5-дневната програма ще се състои в размисъл относно личния опит в реформата за закрила на детето. Ще се работи в малки групи, за да се осмислят процесите на промяна, свързани с индивидуалния културен и национален контекст. По време на 5-дневната програма учасниците ще определят област на реформата, ще направят анализ на тази област и план за реформа на системата. Всеки ще може да получи консултация относно своя план от други участници и от обучителите по време на програмата. След програмата ще има и време за консултация от обучител, която ще може да бъде използвана в рамките на 3 месеца, така че да се подпомогне изпълнението на индивидуалния план.
 
За записване или повече информация можете да се обърнете към Olivia Murphy по имейл socialworkcpd@uclan.ac.uk или да се обадите на +44 1772 893408.
 
Краен срок за завка: 28 февруари 2019.

Translate »