Нашата работа

Еднодневни семинари за специалисти в областта на деинституционализацията

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца-НБУ предлага еднодневни семинари на тема “Деинституционализация”, които са насочени към служители в услугите за деца и младежи.

Семинарите въвеждат основни понятия от теория на привързаността през видео материали и дискусия.

Цел на семинарите е да изследват и назоват предизвикателствата, които професионалистите срещат и да предложат решения през работа по конкретен случай.

Реализирането им е в рамките на проект “Платформа за закрила на детето”. Проектът подпомага регионалното и междуинституционалното сътрудничество чрез свързване на професионалисти от Източна Европа. Предлагат се и възможности за онлайн дискусии по случай и използване на безплатна виртуална библиотека.

Заявки за участие в семинар можете да направите на info@knowhowcentre.org

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »