Нашата работа

,

Представихме работата в Кюстендил на дискусия за демографската ситуация и развитието на България

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца представи изследвателските си проекти в рамките на работна група на тема “Уязвими групи и общности и тяхната интеграция”, част от форума на Българската академия на науките –  “Демографската ситуация и развитието на България”.

Д-р Галина Маркова изтъкна предимствата на изследователския подход. 

“Учим се от правенето и избягваме проблемите на проектното мислене”, каза тя и допълни, че променянето на дейностите в зависимост от наученото при изграждането на модела за спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил, е от реална полза в общността.

Анжела Филипова, член на ромския изследователски екип, част от проекта “Спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил”, акцентира върху източниците за подкрепа на ромски деца, завършили средно образование в училищата в Кюстендил, между които тя очерта семейството, приятелите, учителите, неправителствените организации и кварталните протестантски църкви.

На форума бяха представени и други теми, между които – вторичната сегрегация, дискриминацията на етническа основа, цикличността на ромската заетост, етническите стереотипи в бизнес средата и др. фондация “Здраве и социално развитие”, в лицето на д-р Елена Кабакчиева, описа интегрирания модел за работа с уязвими общности за спиране на повтарящите се негативни цикли чрез промяна на нагласите. Беше подчертано, че предпоставката за проваленото образование стои в един много по-ранен етап, поради което развиването на услуги за ранно детско развитие в общността, както и услуги насочени към бременни жени и родители на деца от 0 до 3 години е от изключителна важност.

В работната група на форума участваха представители на академичната общност, както и на държавната администрация, работеща по мониторинга на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »