Нашата работа

, , ,

Екипът на Ноу-хау центъра проведе еднодневно обучение в Кюстендил

Специалисти на Ноу-хау центъра проведоха еднодневно обучение за разработване на социални проекти с изследователите по проекта „Спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил“. Изследователите придобиха ценни умения относно обосновката, структурирането и планирането на своите идеи и прилагането им в практиката.

Част от обучението се състоя в задачата да бъде описана маргинализацията като явление, какво представлява тя и какъв ефект има върху общността.

Според  изследователите, представители на ромската общност, маргинализацията се случва постепенно в продължение на много години, през които се създава сегрегирана общност от хора, изблъскани в периферията на обществото, която няма достъп до пазара на труда и живее в социална изолация. Следствията от това са развиващата се престъпност, влошеното здравно състояние на хората, както и липсващата мотивация у децата и младежите да завършат средно образование. Проектите целят да подпомогнат деца в ранна училищна и в гимназиална възраст, когато периодите на образователна адаптация са най-критични.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »