Нашата работа

Обучение по равноправно включване

Мрежа за закрила на детето, Юго-Източна Европа проведе обучение по равноправно включване

В рамките на проект Мрежа за закрила на детето за Юго-Източна Европа в Будапеща в периода 19-21 февруари 2019г. се проведе обучение за специалисти в областта „джендър и многообразие“. Обучението включи теми като управление на финанси и организации в съгласие с равноправното включване на всички видове различност (напр. хора с увреждания, многообразен национален и етнически произход, сексуална ориентация и полова идентичност и експресия), умения за дизайн и анализ на качествени и количествени изследвания в областта на пола и различията. Обучението се организира от унгарския клон на фондация Terre des Hommes с основен водещ Герги Пастор, експерт от Terre des Hommes, клон Швейцария.

В обучението по анализ на „джендър и многоообразие“ участваха представители на клоновете на фондация Terre des Hommes в Унгария, Молдова, Румъния, Албания, Украйна, представители на НПО от Хърватска, Босна и Херцеговина и Сърбия, както и представител на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет.

Интерактивна платформа за професионалисти

Мрежа за закрила на детето за Юго-Източна Европа предлага интерактивна платформа за професионалисти в областта на детските права и закрила на детето под формата на интернет портал: https://childhub.org/bg. На разположение са следните ресурси:

Учебни ресурси — препечатки, видеа и други, както и уебинари, ресурси за обучители и различни материали за самостоятелна работа;

Професионална мрежа за хора, работещи в сферата на детски права и детска грижа, информация за свободни работни места и актуални събития;

Обмен на информация: във форума могат да се обсъждат различни теми с колеги от други страни и организации, да се задават въпроси, да се търси консултация по застъпническа дейност, да се предлагат за обсъждане трудни случаи или специалисти да участват в дискусии по случай.

Курсове в областта на закрила на детето

Платформата за закрила на детето предлага и курсове в областта на закрила на детето, предпазначени за професионалисти в Юго-Източна Европа. Съдържанието е разработено от признати експерти в областта, както и преподаватели от университети в Европа. Можете да разгледате материалите със своя собствена скорост, удобно у дома, без да е необходимо да съобразявате времето си с програма на лекции. Всички курсове са безплатни.

Повече информация за Академията тук: https://academy.childhub.org/

Translate »