Нашата работа

, ,

Социалната работа-длъжност или професия?

Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца, департамент “Здравеопазване и социална работа, НБУ, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика организират конференция с международно изследователско участие на тема

Социалната работа – длъжност или професия? (За ролята  и изискванията пред академичното обучение по социална работа)

Кога: 25 – 26 април 2018 г.

Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето”, финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм +, събра международен екип от обучители по социална работа, който обедини усилията си около въпроса:

По какъв начин академичното обучение на социалните работници може да ги подготви с умения, знания и нагласи, необходими за отговор на глобалните предизвикателства пред развитието на хората: миграция, бедност, маргинализация на хора и общности, насилие?

Проектът се реализира в отговор на проведено проучване относно дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа. Установените дефицити на университетското образование по социална работа в България и други страни в Югоизточна Европа са: липса на стандарти за социална работа,  възможности за интерактивно обучение и практика, която да отговаря на стандартите.

Екипът от университетски преподаватели, практици с опит и обучители в сферата на социалната работа разработи модули за обучение по социална работа в университетите, които инкорпорират най-нови знания, отговарят както на стандартите за образование в областта, така и на предизвикателствата на реалността.

Целта на първия ден от събитието е да обсъдим заедно:

  • международни стандарти в обучението на социални работници и възможности за дистанционно учене;
  • програма по социална работа с деца и семейства в НБУ (отворена и за специалисти от други професионални области);
  • изисквания към образованието по социална работа по отношение на интегриране на последни научни изследвания и методи на работа.

Програма

(25-ти април 2018 г.)

Място на провеждане: Министерство на труда и социалната политика (София 1051, ул. Триадица №2, зала „Пресцентър“, етаж сутерен)

ВремеСесия Презентатори
9.30 – 10.00Регистрация
10.00 – 10.30Откриване на събитието

Социалната работа – длъжност или професия – опитът на системата за закрила  

Г-жа Росица Димитрова, заместник-министър, МТСП

г-жа Деница Сачева,

заместник-министър, МОН

10.30 – 11.00Международни стандарти в обучението по социална работа. Акредитация и лицензиранеDr Duncan Helm –

Университет на Стърлинг

11.00 – 11.30Панел 1:  „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ – международни стандарти в българска магистърска програма

Модератор: Елен Иванова, Ноу-хау център, НБУ

Д-р Маргарита Станкова, НБУ/ д-р Галина Маркова, Ноу-хау център, НБУ/ Наталия Михайлова
11.30 – 12.30Панел 2: Панелът на младите: Предизвикателствата на реалността 

Модератор: Радостина Антонова, Ноу-хау център, НБУ

 Панел 3: Мястото на социалната работа в работата на  МЗ, МВР, МОН – междуинституционално взаимодействие

Модератор: Валентина Симеонова, Ноу-хау център, НБУ

12.30-13.00Обобщение на дискусията
13.00 – 14.00Обяд
14.00 – 14.30Дистанционен модул за обучение на помагащи специалистиDr Duncan Helm – Университет на Стърлинг

Целта на втория ден от събитието е да обсъдим продуктите на проекта и дискутираме заедно:

  • интегрирането на международни стандарти в обучението на социални работници и други помагащи професионалисти;
  • възможности за дистанционно обучение.

Програма

26-ти април 2018 г.

Място на провеждане: Нов Български университет (София 1618, кв. Овча купел 2, ул. Монтевидео № 21, зала 20)

ВремеСесия Презентатори
9.30 – 10.00Регистрация
10.00 – 11.00Откриване на събитието

Представяне на проекта Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето”, финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм +

 Представяне на електронен обучителен модул по социална работа

Dr Duncan Helm, Университет на Стърлинг/

Д-р Галина Маркова, Ноу-хау център, НБУ

11.00 – 11.30Кафе-пауза
11.30 – 13.00Представяне на обучителния модул, разработен от екип на НБУ: екип, процес на създаване,  модули „Етични стандарти“, „От теория към практика“, „Работа с деца от трудно-достъпни групи“Радостина Антонова и д-р Галина Маркова, Ноу-хау център, НБУ
13.00 – 13.30Въпроси и отговори

Закриване на събитието

Радостина Антонова и д-р Галина Маркова, Ноу-хау център, НБУ

Translate »